Projekty

Oprava železničního mostu uzavře Průmyslovou ulici v Praze

V době od 14. listopadu od 01:00 h do pondělí 17. listopadu 2014 23:29 h dojde k úplné uzavírce Průmyslové ulice v Praze. Důvodem jsou opravy železničního mostu, který vede přes Průmyslovou ulici. Rekonstrukci železniční stanice Praha-Hostivař a jejího okolí (včetně zmíněného mostu) provádí ve sdružení Viamont DSP, EUROVIA CS a GJW Praha.

Železniční most přes Průmyslovou uliciCelý most bude sanován a jeho konstrukce zesílena. Průmyslová ulice byla uzavřena již v září. Nyní dochází k druhé plánované uzavírce. „Kompletní uzavírka je nutná nejprve pro zvedání a přesun nosníků na provizorní podpěry, potom pro spouštění rekonstruovaných nosníků na opravenou spodní stavbu mostu,“ upřesnil zástupce ředitele stavby z EUROVIA CS Karel Hanzal.

V současné době probíhá rekonstrukce severní poloviny mostu, práce na jižní polovině železničního mostu připadnou na první polovinu roku 2015. Po dokončení všech prací vznikne pro veřejnost v železniční stanici Praha-Hostivař nový podchod a zastřešená nástupiště s bezbariérovým přístupem. Celkově se zvýší kapacita dráhy a zlepší provázanost na MHD. Také dojde k výraznému snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu. V neposlední řadě se technický stav nádraží vyrovná evropským parametrům a standardům.

tisková zpráva, wd