Projekty

Olomoucké Rozárium v novém

V pátek 24. 6. 2016 bylo slavnostně otevřeno rozárium v Olomouci, které je součástí místní botanické zahrady. Dokončena tak byla první etapa jeho rekonstrukce, která proměnila dříve nepříliš atraktivní a málo využívaný prostor v moderní městský park propojující bezbariérově městskou památkovou rezervaci s třídou 17. listopadu. Investorem rekonstrukce bylo statutární město Olomouc a náklady na 1. etapu dosáhly 27,5 mil. Kč bez DPH.

Plocha rozária nebyla před rekonstrukcí nijak významněji využívána, přestože leží v atraktivní části města. Novou dominantou je vstupní objekt s pergolou a infocentrem, do kterého se z ulice 17. listopadu vstupuje po jezdeckých schodech nebo po bezbariérové rampě. Polyfunkční pergola je porostlá růžemi a jsou v ní umístěny lavice a panely. Objekt je dřevostavba, takže přirozeně splývá s okolím. „Myslím, že právě tento prostor by se mohl stát populárním místem odpočinku pro studenty nedaleké Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, ale i pro další obyvatele Olomouce,“ uvedl ředitel oblasti Olomouc odštěpného závodu Dopravní stavby Morava Swietelsky stavební s. r. o. Ing. Jakub Hříva.

V pátek 24. 6. 2016 bylo slavnostně otevřeno rozárium v Olomouci, které je součástí místní botanické zahradyV pátek 24. 6. 2016 bylo slavnostně otevřeno rozárium v Olomouci, které je součástí místní botanické zahrady

V pátek 24. 6. 2016 bylo slavnostně otevřeno rozárium v Olomouci, které je součástí místní botanické zahradyV pátek 24. 6. 2016 bylo slavnostně otevřeno rozárium v Olomouci, které je součástí místní botanické zahrady

Rozárium je s okolím propojeno celkem šesti branami, které jsou přes den volně otevřeny a zamykají se jen na noc. Původní síť cest byla zachována a doplněna o zkratku u tenisových kurtů. Všechny cesty mají nový povrch z betonu s protiskluzovou úpravou nebo asfaltu, v nástupním prostoru se jedná o kombinaci minerálně zpevněného kameniva a betonu. Vodní nádrže byly před rekonstrukcí v dezolátním stavu se zastaralými technologiemi. Byla opravena a zaizolována dna, opraveny konstrukce a bazény mají i zcela novou provozní technologii. Nová je také společná akumulační nádrž o objemu 21 m³ a strojovna.

Rozárium získalo rovněž nový mobiliář, včetně clonicích textilních plachet na terasách, sedacích dřevěných hranolů, lavic ve tvaru dřevěných vln, odpadkových košů, zábradlí a infopanelů. Celé rozárium bylo také nově oploceno. Pro děti jsou v parku herní prvky z kovu a plastů ve veselých barvách. Důležitým prvkem je dřevěné molo, které spojuje parter s polyfunkční plochou před kavárnou a částečně vede nad plochou bazénu. Parter je vybaven také novým slavnostním LED osvětlením, které jistě najde uplatnění nejen při kulturních a společenských akcích.

V průběhu rekonstrukce, která trvala necelých 9 měsíců, byly také vybudovány kompletní inženýrské sítě. Jsou připraveny i pro budoucí kavárnu, která by měla vyrůst v rámci druhé etapy rekonstrukce. Celé rozárium má vlastní závlahový systém. Příjemné prostředí dotvoří návštěvníkům rozária nejen kolekce krásných růží, ale také travnaté plochy a další rostliny.

Základní informace o stavbě:
Název stavby: Rozárium – 1. etapa
Objednatel: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod Morava, oblast Olomouc
Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Zdeněk Sendler
Celková cena: 27 519 464 Kč bez DPH

tisková zpráva