Projekty, Soutěže

Okolí autobusového nádraží na Florenci projde zásadní proměnou

Na konci března vyhlásili většinoví majitelé pozemků, ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development, společně s hlavním městem Praha, mezinárodní urbanistickou soutěž, která přinese návrh na možnou podobu lokality okolí autobusového nádraží na Florenci již před koncem tohoto roku. Místo má do budoucna sloužit jak místním obyvatelům, tak i cestujícím. Pražané i návštěvníci města se mohou vyjádřit buďto formou online dotazníku či v infostánku přímo na místě. Výsledky šetření se stanou jedním z podkladů soutěžících při tvorbě návrhů.

Lokalitu pražské Florence, kterou tvoří několik nefunkčních transformačních ploch, čeká proměna. Mezinárodní soutěžní workshop určí podobu uspořádání celého území a zapojí do procesu všechny zainteresované aktéry v čele s hlavním městem, městskými částmi Praha 1 a Praha 8 nebo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Do 26. dubna mohou týmy architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních expertů z celého světa zasílat přihlášky do soutěže. Odborná mezinárodní porota z nich následně vybere 5 týmů, které se soutěže zúčastní.

Od 21. dubna do 5. května se však k území může vyjádřit i veřejnost. Zapojit se může buďto vyplněním online dotazníku či přímo na místě v informačním stánku při vstupu do nové odbavovací haly ÚAN Florenc, kde se zároveň dozví podrobnosti o všech záměrech v území i o chystané soutěži. Postřehy a komentáře budou shrnuty do publikace „Informace o území“, kterou obdrží účastníci soutěže před prvním soutěžním workshopem. Stanou se tak jedním z podkladů soutěžících při tvorbě urbanistických návrhů.

Další fáze zapojení veřejnosti čeká Pražany v druhé polovině listopadu, kdy budou všechny návrhy představeny na výstavě a veřejnost bude mít možnost ke každému návrhu podat komentář. Tyto komentáře budou následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a vybrání vítěze soutěže.

Dana Ledl: Florenc, budovaDana Ledl: MapaDana Ledl: Území

„Lokalita Florence je klíčovým prostorem pro město, jelikož se nachází téměř v jeho středu a zároveň je významným dopravním uzlem. Nové uspořádání území navrhne mezinárodní urbanistická soutěž. Je to důležitý krok pro rozvoj vnitřního brownfieldu města a my chceme také slyšet a znát názory obyvatel a chceme je zapojit do samotného návrhu,“ doplňuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

V porotě soutěže zasednou špičky světové architektury jako je Winy Maas, zakladatel kanceláře MVRDV, či slavný holandský urbanista Kees Christiaanse, jehož kancelář KCAP se podílela na čtvrti HafenCity v Hamburku. V porotě je i profesor urbanismu z londýnského The Bartlett Matthew Carmona, který se zabývá nejen tzv. place makingem, ale i tím, jak co nejefektivněji zorganizovat urbanistickou soutěž, což není v globálních městech s množstvím protichůdných zájmů jednoduché.

Informační stánek Florenc 21
U vstupu do nové odbavovací haly ÚAN Florenc z Křižíkovy ulice
21. – 30. dubna 2021
Po – Čt: 13:00 – 18:00
Pá: 11:00– 16:00
On-line dotazník a další informace jsou dostupné na stránkách soutěže www.florenc21.eu

tisková zpráva