Projekty

Národní BIM knihovna

Firma BIM Project, s. r. o., spustila po pěti letech příprav projekt Národní BIM knihovny, která má projektantům usnadnit práci na BIM projektech. Inspirací byly podobné projekty ve Spojeném království, kde byl koncept implementace BIM odsouhlasen již v roce 2012. I díky Národní BIM knihovně jsme připraveni na povinné užití BIM v České republice u nadlimitních zakázek, které nás čeká už v roce 2022. 

Součástí knihovny jsou jak připravené BIM objekty s generickou a detailní geometrií, tak výrobková data, které lze do BIM modelu jednouše vložit i pokud geometrii nemají, a to pomocí pluginu pro Archicad, Revit a Allplan. Dalšími nástroji můžete naspecifikovat do BIM modelu jakýkoliv výrobek, i pokud není součástí databáze. Nástroj je tak použitelný kromě privátních projektů i pro veřejné zakázky.

Národní BIM knihovna je jako katalog výrobků součástí služby bimproject.cloud, která pomáhá projektantům a architektům, ale i dodavatelům a výrobcům v koordinaci produktových specifikací v BIM, kompletně online. V současnosti probíhá integrace dalších nástrojů (kalkulátory, konfigurátory a další), produktový katalog Národní BIM knihovny je prvním z nich. 

Aktuální databáze
V současné chvíli probíhá kontrola a zveřejňování výrobkových dat a detailní geometrie od prvních výrobců. Můžete tedy specifikovat produkty z databáze, která obsahuje:
● 65 kategorií,
● 70 typů výrobků,
● 90 značek,
● více než 40 000 výrobků. 

Zdarma pro projektanty i výrobce
Narozdíl od jiných portálů a nástrojů, kde můžete najít objekty pro BIM, je Národní BIM knihovna zdarma, a to i pro výrobce stavebních prvků. Pokud jste výrobce, stačí kontaktovat správce knihovny ze společnosti BIM Project a zaslat produktová data ve správném formátu. Nahraná data si můžete následně spravovat pomocí PIM administrace.

Pokud vám jako uživateli nějaký výrobek bude v databázi chybět, je možné správci knihovny poslat zprávu a ten po domluvě s konkrétním výrobcem nebo i přímo výrobek do databáze zařadí.

Informace o Národní BIM knihovně najdete zde.

tisková zpráva