Projekty

Na Velehradě bude otevřen nový multifunkční dům Cyrila a Metoděje

Na moravském poutním místě Velehrad bude 13. června otevřen nově zbudovaný Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, který vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských budov, sýpky a konírny velehradského kláštera.
Akce je součástí projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, který zahrnuje i opravy baziliky či úpravu venkovních prostor. Celkové náklady činí zhruba 346 miliónů korun, přibližně 294 miliónů Kč tvoří dotace z evropských fondů.
Bývalá konírna je ze souboru hospodářských budov nejstarší, byla postavena již před polovinou 16. století. Sýpka i přízemní budova mezi ní a konírnou, ve které byl obchod a restaurace, jsou jen o něco málo mladší. Náklady na přestavbu objektů dosáhly zhruba 95 miliónů korun. Rekonstrukce byla zahájena v loňském roce. Objekty nyní budou sloužit jako nadregionální centrum vzdělávání, kultury, poznání a církevní turistiky.
Multifunkční centrum nabídne i nově zřízené občerstvení s cukrárnou, knihkupectví i sociální zařízení. V objektu bývalé konírny vznikne také muzeum bible a bude zde umístěna i část budoucí stálé expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, jejíž pokračování bude v podzemí konventu a baziliky. V plné šíři nabídne dům své služby v roce 2013, kdy budou dokončeny všechny plánované expozice.
Občerstvení s cukrárnou, knihkupectví a informační centrum však poutníci a turisté budou moci navštívit již v letošní sezoně. Rovněž výstavní sály nabídnou již nyní návštěvníkům Velehradu možnost seznámit se s novými archeologickými nálezy i s procesem obnovy bývalých hospodářských budov a poutního areálu.
Poutníci mohou nově také využívat sociální zařízení, které bylo postaveno na okraji areálu za devět miliónů korun. Ve dvou pavilonech lidé naleznou toalety, umývárny, přebalovací pult a sprchy. Počítá se i s návštěvou tělesně postižených osob. „První zatěžkávající zkouškou objektu budou letošní cyrilometodějské oslavy," řekla ČTK koordinátorka projektu Věra Homoláčová.
Součástí projektu jsou i restaurátorské práce hlavní lodi baziliky, které přijdou na 25 miliónů Kč. Nyní je hotova první třetina hlavní lodi. Pracuje se také na obnově ploch poutního areálu kolem baziliky, kde se náklady pohybují kolem 95 miliónů korun. „V plné kráse se poutní areál zaskví v roce 2013, kdy si křesťané připomenou jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje," uvedla Homoláčová s tím, že na letošní oslavy bude nádvoří provizorně překryto.
Dokončena je také rekonstrukce fary, která stála asi čtyři milióny korun. Projekt zahrnuje i opravu varhan baziliky a kostelíka Zjevení Páně zvaného Cyrilka, fasády baziliky a vybudování zmíněné vzdělávací expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. Celý projekt má být završen do 30. září 2013.
Náročnou opravu velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, která byla v roce 2008 zařazena mezi národní kulturní památky, započala farnost v roce 2005. Jako první se zásadních změn dočkaly obě šedesátimetrové věže na hlavní lodi baziliky, které na obnovu čekaly 105 let. Opraveny byly i střechy, zázemí v prvním nadzemním podlaží včetně sociálního zařízení a zprovozněna byla i budova fary. Podle Homoláčové si tyto opravy vyžádaly kolem 40 miliónů korun.
zpráva ČTK