Projekty

Na jihu Plzeňska začala stavba důležité silnice Nepomuk–Přeštice

Nový obchvat Kokořova, narovnání skašovských zatáček a zlepšení stavu současné silnice i její rozšíření přinese stavba krajské silnice druhé třídy z Nepomuka do Přeštic. Její první etapa, zahájená 5. 4., bude měřit 11 kilometrů a přijde na 240 miliónů Kč včetně DPH.

Hotova má být v červnu 2013. Zbylý, stejně dlouhý úsek za zhruba 300 miliónů Kč se teprve projekčně připravuje a nejsou vykoupeny všechny pozemky. Podobně jako první etapa také spoléhá na evropské peníze. ČTK to řekl Ladislav Štětka, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
„Současná silnice je ve špatném stavebním stavu a je špatná i z hlediska dopravně-technického, tedy úzká komunikace, směrové oblouky i výškové poměry," dodal. Úzká je silnice zejména v Kokořově a ve skašovských zatáčkách, což jsou jediné dva úseky, které budou úplně nové, jinak bude upravena stávající stopa. Kromě dvou nebezpečných úseků zahrnuje úprava komunikace II/230 také rekonstrukci mostu přes Úslavu a navazující křižovatky a sjezdy.
„Nejdražší částí bude dvoukilometrový obchvat Kokořova, který spolkne určitě třetinu nákladů stavby," uvedl Štětka. Silnice tak od června 2013 nepovede obcí Kokořov, ale okolí ní. Právě to je největší přínos stavby. Zároveň se řidičům srovná trasa ve Skašově. Výrazně se také vylepší stav celé komunikace, která bude širší a komfortnější. „Nyní je využívaná středně. Jezdí tam zhruba 2000 automobilů denně včetně nákladních vozů, jichž ale zatím není příliš," dodal.
Komunikace ale také v předstihu reaguje na to, že Ředitelství silnic a dálnic intenzivně připravuje vybudování čtyřproudové silnice z Přeštic na Plzeň. Pro kamiony jedoucí od Českých Budějovic by pak bylo lepší jezdit z Nepomuka do Přeštic a pak na Plzeň a na dálnici D5, než aby jely po silnici I/20 dále přes Měcholupy do Plzně.
Po dokončení rekonstrukce se zlepší dopravní propojení mezi dvěma významnými centry jižního Plzeňska, Přešticemi a Nepomukem. „První část začíná za křižovatkou za Nepomukem a končí za Skašovem," uvedl Štětka. Příprava stavby začala v roce 2009 a od prosince 2010 je stavební povolení na poslední z pěti úseků. Stavbu podpoří 85 procenty Regionální operační program NUTS II Jihozápad.
Díky velké konkurenci stavebních firem ve výběrovém řízení se podařilo stlačit cenu stavby minimálně o 20 miliónů Kč.
zpráva ČTK