Projekty

MŽP vydalo souhlas EIA ke stavbě úseku dálnice D49

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) vydalo první souhlasné stanovisko EIA k jedné z prioritních dopravních staveb určených vládou, a to ke stavbě úseku budoucí dálnice D49 Hulín–Fryšták. Obsahuje 17 závazných podmínek, které se týkají především opatření k dalšímu snížení hlukové zátěže dálnice, jako například stavby protihlukových stěn nebo použití nízkohlučného asfaltu.

Novostavba dálnice D49 je součástí hlavního silničního tahu ve směru Brno a Zlín až na hranice se Slovenskem. Měřit má přes 16 kilometrů. Stanovisko vlivů na životní prostředí EIA k dalšímu záměru pro tuto stavbu vydá úřad podle ministra životního prostředí Richarda Brabce ve zrychleném režimu do konce listopadu, další dvě na začátku prosince.

Do konce roku ministerstvo plánuje odsouhlasit šest z devíti prioritních staveb, pro které nebude nutné opakovat celý proces EIA. Termín vydání ostatních stanovisek bude podle ministra záležet na datu předložení kompletních podkladů ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Seznam prioritních dopravních staveb:
– D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné–Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice–Třebonín);
– D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí–Řevničov);
– D48 Frýdek Místek, obchvat;
– D35 Opatovice–Ostrov (D35 Opatovice nad Labem–Časy a D35 Časy–Ostrov);
– D49 Hulín–Fryšták;
– D55 Otrokovice, obchvat JV část;
– D11 1106 Hradec Králové–Smiřice;
– D1 0136 Říkovice–Přerov;
– Modernizace trati Sudoměřice–Votice.

U těchto devíti staveb vyjednala česká vláda u Evropské komise výjimku. Stavby tak nemusí projít opakováním procesu EIA, přestože jejich stanovisko EIA bylo vydáno před mnoha lety, ještě podle zákona EIA z roku 1992. Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě. Podmínkou pro vydání aktualizovaného stanoviska podle dohody s EK bylo řádné zhodnocení vlivů stavby.

Problémy s posudky EIA má v Česku asi stovka dopravních staveb za zhruba 130 miliard korun. Jde právě o staré posudky vzniklé podle zákona z roku 1992, tedy před vstupem ČR do EU, které unie neuznává.

zpráva ČTK