Projekty

MMR podpoří obnovu vesnických kaplí a božích muk 50 milióny korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podpoří obnovu drobných sakrálních staveb na venkově 50 milióny korun. O dotaci mohou malé obce do tří tisíc obyvatel žádat do 25. června, informovala mluvčí ministerstva Veronika Vároši. Dotace půjdou z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

„Obnova památek je dlouhodobě diskutované téma. Tímto dotačním titulem můžeme přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

O dotaci mohou požádat obce, jejichž zastupitelé schválili strategický rozvojový dokument. V případě, že sakrální památka leží na katastrální území více obcí, žádost podá svazek obcí.

Žádat lze až o 70 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů, minimálně o 50 tisíc korun. Maximální dotace na jednu akci činí 300 tisíc korun.

Bližší informace zájemci naleznou na webu MMR.

zpráva ČTK