Projekty

Knihovna v klášteře Želiv

Podlaha je vytvořena z nalepených plechů

Skladebný systém betonových podpěr a plechových polic nahradil původní dřevěné police, které se nedochovaly.

„Architektura nenapodobuje přírodu, ale pracuje v duchu přírody způsobem, jakým vyjadřuje a rozlišuje nesené od nesoucího.“ „Gravitace a pevnost tvoří podstatu krásné architektury.“ Arthur Schopenhauer

Klášter premonstrátů v Želivě prošel od doby svého založení ve 12. století celou řadou proměn a zvratů. Po požárech byl několikrát obnoven, nejvýznamněji v 18. století J. B. Santinim. V 50. letech minulého století sloužil jako tzv. internační sběrný tábor, kde komunistický režim zadržoval kněze a řeholníky. Ke klášternímu kostelu přiléhá jednopatrový konvent čtvercového půdorysu, kde se v patře nachází rozlehlá místnost s freskami – bývalá knihovna. Původní dřevěné police se do dnešních dní bohužel nedochovaly. Naším úkolem bylo navrhnout novou knihovnu pro umístění velkého množství cenných knih.

Naše koncepce pracuje se zatížením knihami a symbolicky formu knihovny rozkládá na podporu a břemeno. Jedná se o skladebný systém betonových podpěr a plechových polic, který dodává sestavě celkový řád, vyplývající z konstrukční nezbytnosti a gravitace. Sbírka dochovaných knih není ucelená, přesto byl požadavek na maximální prezentaci celého knižního fondu. Z tohoto důvodu bylo zvoleno jejich řazení podle velikosti, aby se celý prostor maximálně využil. Výšky polic odpovídají velikosti jednotlivých knih a police jsou řazeny od nejvyšších ve spodní řadě po nejnižší v té horní. Betonové podpěry rovněž reagují svojí výškou na velikost knih a v pohledech jsou komponovány v proporcích zlatého řezu. Podpěry byly odlévány přímo na místě, s použitím štěrku a kamínků z řeky Želivky. Naším cílem bylo otisknout místo do samotné architektury. Akt stavby chápeme jako proces, který prostřednictvím série kroků vytváří konečné dílo. Celý systém byl seskládán jako stavebnice během několika dní, bez nutnosti kotvení ke stávajícím historickým konstrukcím. Při přemýšlení nad novou formou knihovny v historickém prostoru kláštera nás zajímala především práce s tíhou, řádem a procesem při realizaci. Do středu místnosti je situován stůl – osmimetrová plechová deska, na které se prezentují vybrané otevřené knihy pod třinácti poklopy. Naším záměrem bylo symbolicky navodit dojem jakési hostiny u stolu, jelikož přímo pod knihovnou se nachází klášterní jídelna.

JAN ŠÉPKA

Autor: Šépka architekti / Jan Bárta, Marek Fischer, Jan Šépka
Spolupráce: Matěj Šépka
Dodavatel: Art Consultancy, s. r. o.
Projekt: 2020–2022
Realizace: 2023
Užitná plocha: 116 m2
Foto: Aleš Jungmann

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 2/2024