Projekty

Dům na Václavském náměstí není památkou, může se zbourat

Ministerstvo kultury (MK) rozhodlo, že dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice neprohlásí za kulturní památku. ČTK to potvrdil Jan Vondryska z ministerstva. Majitel, který dům plánuje zbourat a na jeho místě postavit nový, tak může požádat o demolici. Když byl loni záměr investora s domem zveřejněn, vyvolal velký nesouhlas některých odborníků na památkovou péči, proti projektu se i demonstrovalo.
Květinový dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice – vizualizace„Flow East s potěšením vítá rozhodnutí Ministerstva kultury, které uznává právní stát před uspokojením hlasů lobbistických skupin, které jsou proti změnám,“ uvedl předseda představenstva Flow East James Woolf. Nová budova, pro niž používá název Květinový dům, podle něj splňuje požadavky moderního života, je energeticky efektivní a přináší i „stále více potřebné kancelářské prostory kategorie A v Praze 1“ a maloobchodní prostory. Projekt podle Woolfa přinese nová pracovní místa a investice přes 50 miliónů eur (přibližně 1,2 miliardy korun).
Majitel mohl výstavbu nové budovy plánovat již loni. Zbourat v památkové rezervaci umožnil svým rozhodnutím památkový odbor magistrátu. Památkáři z MK sice shledali jeho stanovisko jako nezákonné a o půl roku později ho zrušili, to bylo ale pozdě, protože tak lze učinit jen do dvou měsíců.
Rozkladová komise MK proto toto rozhodnutí ministerských památkářů doporučila zrušit, neboť majitel domu už půl roku počítal s rozhodnutím magistrátu a jeho ministerské zrušení by mohlo údajně ohrozit jeho investici. Tehdejší ministr kultury Jiří Besser (TOP 09 a STAN) stanovisko komise potvrdil.
MK letos dvakrát dostalo návrh na prohlášení domu za památku. Na základě toho prvního úředníci příslušné řízení nezahájili, v dubnu se podnětem začali znovu zabývat a řízení zahájili. Rozhodnutí, že dům není památkou, nabylo právní moci 1. října.
MK v něm konstatuje, že „nenápadná kvalita budovy se podílí na hodnotách pražské památkové rezervace, spoluutváří kultivované prostředí pro stavby architektonicky a urbanisticky výjimečné“. Bude-li se na stavby i průměrné kvality pohlížet jako na zbytné, které mohou kdykoli uvolnit místo komerčním novostavbám, může se stát, že v prostoru s nejvyšším stupněm památkové ochrany v ČR zbudou jednotlivé solitérní kulturní památky uprostřed novostaveb. „Ztráta historického koloritu, který především památkovou rezervaci vytváří, by byla důsledkem,“ uvádí ministerstvo.
Nicméně s odkazem na předchozí stanoviska památkářů několika instancí se nedomnívá, že „důsledky závažných právních vad (…) by bylo rozumné zhojit nadhodnocením kvalit předmětného domu“. A jak ministerstvo uvádí v podobných případech, smyslem prohlášení věci za památku je uchování prokázaných významných památkových hodnot, nikoli účelová ochrana objektů před demolicí.
Proti bourání domu protestovali odborníci, upozorňovali na to, že ministr kultury by měl při svém rozhodnutí hájit spíše zájmy státu v oblasti památkové péče než zájmy soukromého investora. Tehdy známou podobu chystané novostavby kritizoval loni i bývalý prezident Václav Havel.
Podle rozhodnutí magistrátu může majitel zbourat s nárožním domem dvorní přístavby hotelu Jalta i torzo bývalé Akciové tiskárny, z níž zbyla jen část fasády. Dřívější majitel objektu tiskárnu zboural, poté požádal o zrušení její památkové ochrany a Ministerstvo kultury mu vyhovělo, neboť v té doby již nebylo co chránit. Památkově chráněný zůstal jen pozemek, a nic již tak nebrání ani zbourání zbytků fasády.
zpráva ČTK