Projekty

D+D REAL bude stavět logistické centrum v Pardubicích

D+D REAL, s. r. o., připravuje pro D+D
PARK Pardubice, a. s., výstavbu regionálně významného
logistického centra v bývalém areálu Synthesia, a. s.,
Semtín, Pardubice na ploše cca 14 ha.

Areál bude sestávat z několika hal obsluhovaných jak
kamionovou, tak železniční dopravou a nabídne v konečné
fázi cca 60 tis. m2 skladových ploch
a dalších cca 30 000 tis. m2 ploch kontejnerového
překladiště, odstavná parkoviště pro kamiony, nově vybudované
vlečkové koleje, moderní administrativní zázemí atd. Nově budované
logistické centrum je velice dobře dopravně přístupné ze silnice
I/36 a přímou vlečkovou kolejí z nádraží ČD Rosice nad
Labem.
Celý projekt bude realizován v několika etapách. První
etapa, jejíž základní kámen byl položen 7. 10. 2008, bude
dokončena v polovině roku 2009 a předána do užívání
prvnímu nájemci, firmě SCHENKER, s. r. o., která na celém
projektu velice úzce spolupracuje. Další etapy budou dokončovány
postupně dle potřeby nájemce. Plánové dokončení celého projektu je
v roce 2011. Předpokládané náklady celého projektu se
blíží jedné miliardě korun.
Projekt má významný ekologický rozměr. Společně s nájemci
se klade velký důraz na přesun těžké dopravy ze silnic na koleje,
pro což je zvolený projekt velmi vhodně umístěn. Projekt řeší také
využití střešních ploch hal pro alternativní výrobu elektrické
energie pomocí fotovoltaických panelů či fólií. Nezanedbatelný je
také fakt, že přes značný zábor území nebude vyjmut ani
jediný m2 z půdního zemědělského fondu.
tisková zpráva