Projekty

Cukrovar Lenešice

Obec Lenešice, sevřená mezi povodím řeky Ohře a chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, navazuje na město Louny. Do historie se zapsala s nástupem průmyslové éry: v roce 1880 zde byl vybudován jeden z největších českých cukrovarů. Jeho komín se stal regionálním „landmarkem“. Provoz byl v roce 1982 ukončen a dnes je areál cukrovaru průmyslovým brownfieldem, který představuje zhruba šestinu rozlohy Lenešic. Obec se situaci rozhodla změnit a v roce 2017 vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž s ambicí vytvořit z opuštěné periferie součást obce. V soutěži zvítězil návrh ateliéru MS architekti.

Cukrovar LenešiceCukrovar Lenešice

Cukrovar LenešiceCukrovar Lenešice

„Navrhli jsme novou strukturu, která netvoří jen novou čtvrť, ale respektuje genia loci bývalého cukrovaru a zároveň také reaguje na potřeby obce. Vytvořili jsme prostor pro rozvoj, propojili Lenešice s obcí Dobroměřice a situovali nové centrum celé lokality. Definovali jsme dlouhodobý rozvoj obce, navrhli plnohodnotnou sídelní strukturu s vitálním veřejným prostorem, občanskou vybaveností a dopravní sítí. Nově navrženou čtvrť jsme zpřístupnili ze dvou míst v ulici Husova, která je hlavní tepnou obce. Prostor mezi nimi je nyní v soukromém vlastnictví: obec počítá s jeho odkoupením a začleněním do nové struktury. Dominantou západního vstupu – nového náměstí – je částečně zachovalá ,ruina‘ cukrovaru – zhmotněná industriální minulost a nositel genia loci Lenešic. Částečně odbourané a stabilizované torzo cukrovaru se stane pečlivě komponovaným veřejným prostorem s amfiteátrem, galerií pod širým nebem, prostorem pro volnočasové aktivity a setkávání. V čele náměstí bude stát nový dům dětí a mládeže s knihovnou a kulturním sálem. Vznikne konverzí jedné z budov cukrovaru. Součástí industriálního parku zůstane i sklad, z něhož vybudujeme obytný dům,“ uvádí architekt Michal Šourek.

Od západního vstupu a nového lokálního centra obce povede hlavní ulice, na kterou navazuje struktura 65 rodinných domů, tří bytových domů a jednoho domu občanské vybavenosti. Vzniknou tu také různorodé veřejné prostory: menší parky, dětská hřiště, místa k setkávání a odpočinku. Hlavní ulice povede směrem na jih a odtud na severovýchod k východnímu vstupu, kde je navržen jeden z bytových domů s prostorem pro služby v parteru.

Obec Lenešice je investorem celého projektu změn územního plánu a nového regulačního plánu lokality, ve kterém jsou zapracovány DUR technické a dopravní infrastruktury. Návrh regulačního plánu bude zpracován včetně vyjádření správců v první polovině června letošního roku. Následně bude návrh připraven k procesu projednání, který může trvat i půl roku.

Autor: MS architekti, s. r. o. – Ing. arch. Gabriela Buzková, Ing. arch. Kateřina Holotová, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Eliška Chlachulová, Ing. arch. Milan Ševčík, doc. Ing. arch. Michal Šourek

vis