Projekty

Česká Lípa hledá projektanta pro regeneraci sídlišť Střelnice, Sever a Lada

Po největších sídlištích Špičák a Pod Holým Vrchem připravuje Česká Lípa také regeneraci menších sídlišť Střelnice, Sever a Lada. Radnice pro ně chce nechat zpracovat jeden společný plán obnovy. Ve větší míře by se do přípravy měla zapojit i veřejnost, řekla ČTK mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Ve třetím největším městě v Libereckém kraji by se tak regenerace mělo dočkat území o rozloze přes 57 hektarů, kde žije více než 7800 obyvatel.

Cílem plánované obnovy je především zlepšení dopravní situace, úprava zelených ploch a veřejných prostranství tak, aby byly funkční a sloužily obyvatelům. „Chtěli bychom najít projektanta, který nám plán regenerace zpracuje, ale zároveň nám pomůže začlenit do procesu přípravy veřejnost,“ řekla starostka Jitka Volfová. Zapojení veřejnosti považuje radnice za nezbytné. „Protože cílem tohoto projektu je především zlepšení kvality života obyvatel lokality, v níž bydlí,“ doplnila Volfová. Projektanti začnou důkladnou analýzou území, na základě které pak zpracují koncept regenerace. S tím následně seznámí veřejnost, která bude mít možnost vznést připomínky. Po posouzení by pak návrhy obyvatel měly být zapracovány do konečného plánu obnovy sídlišť. „Nabídky projektantů chceme hodnotit prostřednictvím více kritérií. Rozhodující proto nebude pouze nabízená cena, ale i odbornost dodavatele a kvalita jejich předchozí práce,“ řekl místostarosta Martin Brož.

V České Lípě už se na regeneraci sídlišť pracuje řadu let. V červenci začala další etapa obnovy největšího sídliště Špičák postaveného v 80. letech, kde žije 11 000 lidí. Práce na úpravách Vladimirské ulice a jejího okolí budou život tamním obyvatelům komplikovat až do konce roku. Projekt za 21,6 miliónu korun patří letos k největším investičním akcím ve městě. Připravena je i studie regenerace sídliště Pod Holým Vrchem, kde žije zhruba 2400 lidí. Právě pro regeneraci panelových sídlišť hlasovali obyvatelé města nejčastěji v anketě, kterou před třemi lety radnice vyhlásila při krajských volbách.

zpráva ČTK