Projekty

Centrum Bořislavka se dohodlo s dotčenou veřejností na konečné podobě projektu

Bořislavka Office & Shopping Centre, s. r. o., jako investor kancelářského a obchodního Centra Bořislavka v Praze 6 dospěl k dohodě se zástupcem občanů a vlastníků nemovitostí z okolí stavby – spolkem Pro Hanspaulku, který od počátku správních řízení k umístění stavby usiloval o změnu výšek a objemu stavby. Výsledkem dohody jsou částečné úpravy projektu. Ty znamenají rozumný kompromis, který zachovává architektonické řešení projektu, ale více respektuje zájem vlastníků nemovitostí umístěných zejména při ulici Kladenská i na jižním svahu Hanspaulky.

Investor ve spolupráci se spolkem a ateliérem Aulík Fišer architekti, s. r. o., vyšel vstříc požadavkům dotčené veřejnosti a navrhl kompromisní řešení výšek a tvaru krystalických forem jednotlivých objektů tak, že celkové působení bude méně kontrastní a bude se více integrovat do bezprostředního okolí. Současně přitom Centrum Bořislavka neztratí svůj originální architektonický výraz, který je výsledkem mezinárodního architektonického workshopu z června 2013.

Součástí uzavřené dohody se spolkem je také úprava alejí na přilehlých komunikacích a nově navrhovaná výsadba v nejbližším okolí projektu. To vše podtrhuje zájem obou stran na zvýšení pohody bydlení a kultivaci životního prostoru pro obyvatele jižního předpolí budoucího centra. Obě strany mají také zájem na revitalizaci náměstí Bořislavka a jeho okolí, který hodlají společně předložit městské části Praha 6 k posouzení a případné realizaci.

tisková zpráva