Projekty

Budova Line na Vítězném náměstí má územní rozhodnutí

Polyfunkční budova Line, která má vyrůst na pražském Vítězném náměstí, získala územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. ČTK to řekl Jan Chromeček ze společnosti Vítězné náměstí patřící do skupiny PPF Real Estate, která tak může žádat o stavební povolení. 
 
Projekt Line od architekta Radana Hubičky vyvolal u veřejnosti i odborníků rozporuplné reakce, jak je tomu v případě netradiční architektury pravidelně. Letos v září ale byl oceněn jako nejlepší architektonický projekt v rámci renomované soutěže Stavba roku.
Územní rozhodnutí není pravomocné a je možné se proti němu odvolat. Investor s touto možností počítá. „S ohledem na soulad projektu s územním plánem i regulačními podmínkami pro dané území investor věří, že bude územní rozhodnutí potvrzeno i případným odvolacím orgánem,“ doplnil Chromeček.
Budova, které lidé začali přezdívat Lední medvěd, dotvoří dosud otevřený blok domů na Vítězném náměstí. Investor říká, že stavba vedle administrativních ploch přinese i nové služby občanské vybavenosti, plánuje se kavárna, menší obchody a další služby.
„Jako každá výjimečná stavba i Lední medvěd se potýká s řadou připomínek, které prodlužují realizaci. Přesto nadále počítáme s harmonogramem výstavby v letech 2014 až 2016,“ říká Chromeček.
Stavbu odsuzovali i někteří odborníci, protože podle nich nerespektuje někdejší plány dejvické zástavby od Antonína Engela. Hubičkův návrh ale zvítězil ve vyzvané soutěži pořádané podle pravidel České komory architektů. Návrh budovy pozitivně hodnotí renomovaní architekti, jako jsou Eva Jiřičná, John Eisler nebo historik architektury Zdeněk Lukeš. Na radnici se také v petici obrátili někteří místní obyvatelé, kteří projekt podporují a slibují si od něj mimo jiné to, že odvede hluk z náměstí od jejich bytů a vnitrobloku.
Územní rozhodnutí se vypořádává s námitkami, které podávali účastníci řízení. Podle stavebního odboru Prahy 6 Hubičkův projekt vyhovuje platnému územnímu plánu v nárocích na veřejnou vybavenost – v domě se plánuje informační centrum radnice s veřejně přístupnou mediatékou a přednáškovými sály, což zabere 15 procent hrubé podlažní plochy a splní zmíněný požadavek.
Také objem, výška a další parametry budovy vycházejí zcela z regulačních podmínek a Engelovy koncepce, stojí v rozhodnutí. „K námitce, že budova působí jako solitér, lze uvést, že budova působí jako palác, tedy stejně jako budova generálního štábu na protější straně, což se opět neodchyluje od původního Engelova konceptu,“ uvedli úředníci ve svém rozhodnutí.
Ohledně stavby se počátkem roku vedly bouřlivé debaty na dejvické radnici. Opoziční zastupitelé i několik občanů koalici vyčítali minulá rozhodnutí ohledně obecního pozemku, na kterém se radnice namísto dříve plánované své nové budovy rozhodla ve spolupráci se soukromým investorem postavit komerční budovu. Kvůli výstavbě vznikla společnost Vítězné náměstí.
Podílu v této společnosti se ale radnice později z finančních důvodů vzdala. Obecní pozemek zůstal v pronájmu PPF Real Estate. Opozice vyčítala koalici to, že výdělek z účasti ve společnosti Vítězné náměstí měl činit desítky miliónů, místo toho ale radnice dostává ročně 4,4 miliónu. Po vydání kolaudačního souhlasu se nájem zvedne na devět miliónů.
zpráva ČTK