Projekty

Brno vybralo zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukce ulic Benešova, Štefánikova a Veveří

Město Brno pokračuje v přípravě na rekonstrukci tří důležitých ulic v centru města: Benešovy, Štefánikovy a Veveří. Radní na svém zasedání schválili výběr firem, které pro tyto ulice zpracují projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a autorského dozoru.

„Po zpracování projektové dokumentace budeme mít připraveny všechny potřebné podklady, aby mohla rekonstrukce těchto ulic v širším centru města proběhnout. Termín realizace bude záviset na finančních možnostech města a zachování potřebné dopravní obslužnosti v souvislosti s dalšími dopravními stavbami ve městě,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast investic Richard Mrázek.

Projektová dokumentace se bude připravovat pro ulici Benešova včetně Malinovského náměstí a revitalizace prostorů před Hlavním nádražím. Samotná rekonstrukce bude rozdělena do čtyř etap v závislosti na vyřešení majetkoprávních sporů týkajících se podchodů v přednádražním prostoru a souvisejících jednáních o budoucnosti nádraží: Přednádražní prostor, ul. Benešova – triangl; ulice Benešova – autobusové nádraží; Malinovského náměstí. Rekonstrukce po etapách také umožní rozložit finančně náročný projekt do delšího období.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení dokumentace byla stanovena na 15 miliónů korun bez DPH. Hodnoticí komise doporučila Radě města Brna vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti Metroprojekt Praha + PK Ossendorf s nabídkovou cenou 13 480 000 Kč bez DPH.

Pro rekonstrukci ulice Štefánikova – úsek od ulice Pionýrská po ulici Kartouzská – hodnoticí komise doporučila Radě města Brna vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti Projekt 2010 s nabídkovou cenou 10 870 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení dokumentace byla 12 miliónů Kč bez DPH.

Rekonstrukci Veveří – úsek od Žerotínova náměstí po Konečného náměstí – bude projektovat PK Ossendorf + Metroprojekt Praha s nabídkovou cenou 13 370 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení dokumentace byla 15 miliónů Kč bez DPH.

Oprava Veveří má stát kolem 400 mil. Kč. Obnova se dotkne nejen komunikací a tramvajových tratí, ale i sítí pod povrchem, jako jsou kanalizace, plynové potrubí a kabeláže. U Štefánikovy ulice se počítá s náklady asi 300 mil. Kč. Vznikne tam první městský bulvár. Uprostřed zůstanou tramvajové koleje, ale na každé straně se mají zúžit dva pruhy pro automobily do jednoho a měla by vzniknout cyklostezka. Proti tomu se ohradili místní obyvatelé, kterým vadí například úbytek parkovacích míst. Brno s nimi ještě bude jednat.

Stovky miliónů bude stát i rekonstrukce Benešovy ulice, rozdělená na několik etap. V té první se upraví prostor před nádražím, potom triangl, kde se otáčejí trolejbusy, dále zbytek Benešovy ulice včetně autobusového nádraží a posledním úsekem je Malinovského náměstí.

wd, tisková zpráva, zpráva ČTK