Aktuality

Přírodní, zdravé a s dlouhou životností Wienerberger sází na udržitelné produkty

Na udržitelnost produktů je nutné nahlížet z celkového pohledu jejich životního cyklu. A to od samotné těžby suroviny, zpracování, logistiky až po využití materiálu v rámci projektu. Produkty od společnosti Wienerberger podléhají přísným pravidlům již od počátku výrobního procesu. Díky tomu jsou na jeho konci kvalitní udržitelné produkty, jež jsou přírodní, zdravé a vydrží po generace. Dům ze stavebních materiálů od Wienerbergeru je tak zárukou investice do dlouhodobého zdravého bydlení, které se investorům vyplatí.

Cihly i tašky společnosti Wienerberger jsou tradičními stavebními materiály. Těžba surovin, ze kterých jsou cihly vyrobeny, probíhá velmi citlivě s co největším důrazem na životní prostředí a biodiverzitu flóry i fauny. Těžba i výroba samotná probíhá kompletně v České republice. Každý výrobní závod společnosti má svou specializaci, jež vychází především z lokální suroviny a kvality zpracovávaného materiálu. Právě díky lokální výrobě odpadají negativní vlivy na životní prostředí, které by vznikly při přepravě materiálu na dlouhé vzdálenosti.

Směs na výrobu neobsahuje žádné plasty, lepidla či jinak přírodě nebo zdraví škodlivé složky. Stačí jíl, voda, menší část tvoří upravené výrobní směsi z druhotných surovin nebo recyklát. Pálené výrobky od Wienerbergeru jsou vyrobeny z přírodních zdrojů, jsou ekologické, recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí.

Přírodní materiál na obálce domu = zdravý domov uvnitř
Značky Porotherm a Tondach tak nabízejí moderní stavební materiál, který lze považovat s ohledem na jeho vlastnosti za materiál budoucnosti. Pálené výrobky totiž bez kompromisů splňují požadavky investorů a staly se tak osvědčeným a ověřeným stavebním materiálem po generace.

Jednou z hlavních vlastností je jejich dlouhá životnost. Prokázaná životnost cihly dosahuje až 150 let, u střešních tašek přes 80 let. Dům postavený z pálených výrobků tak vydrží po několik generací. Neméně důležitými vlastnostmi jsou odolnost a pevnost, které s přírodním původem a trvanlivostí přispívají ke zdravému a příjemnému prostředí pro život.

Pálené výrobky mají také skvělé tepelněizolační vlastnosti. Zdivo a pokrývka střech v kombinaci s vhodně zvoleným systémem vytápění minimalizují tepelné ztráty a snižují energetickou náročnost domu. Uvedené vlastnosti pálených výrobků je řadí mezi nejfunkčnější stavební materiály na trhu.

„Pokud stavebník zvolí udržitelné materiály od Wienerbergeru, investuje tím do dlouhodobého, kvalitního a zdravého bydlení, které vydrží i následujícím generacím. Prostě stavět z pořádných a udržitelných materiálů se lidem vyplatí,” říká Kristýna Vobecká, ESG manažerka společnosti Wienerberger.

Dlouhá životnost a odolnost výrobků navíc značně snižuje dopad jejich výrobního procesu na životní prostředí. Protože čím delší je životnost, tím menší je počáteční dopad materiálu na přírodu. Wienerberger se snaží udržitelnost stavebních materiálů podporovat inovativními projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. „Zavázali jsme se proto, že do roku 2026 bude 80 % našich prodejů pocházet z produktů s životností delší než 100 let a 90 % prodaných produktů bude recyklovatelných nebo znovupoužitelných. Tímto způsobem zajišťujeme dlouhodobou dostupnost surovin. Současně neustále zvyšujeme podíl sekundárních nebo recyklovaných surovin použitých při výrobě. Cihlu i tašku je možné znovu zpracovat do cihelné drti, kterou lze využít nejen pro výrobu nových materiálů, ale také například pro zásypy cest, jako substrát, antuku nebo jako podloží nové výstavby,“ říká Kristýna Vobecká.

Tím, že lze výrobky recyklovat a použít opakovaně, se jejich životnost prodlužuje a oproti dalším stavebním materiálům na trhu vydrží mnohem déle.

Wienerberger bere udržitelnost jako součást své DNA a výrazně se v ní angažuje. Je jedním z členů aliance pro bezemisní budoucnost, kde s ostatními partnery hledá řešení pro klimaticky neutrální budoucnost Česka. „Jednou z hlavních výzev je integrace udržitelných praktik do celého hodnotového řetězce ve stavebnictví. Investovat do nových technologií a postupně zdokonalovat udržitelnější procesy výroby. Přechod k zelenému podnikání vnímáme jako nutnou cestu, jak zajistit budoucím generacím zdravé a k přírodě šetrné produkty podporující udržitelné bydlení. Věříme totiž, že byznys je možné dělat zodpovědně, udržitelně a eticky,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger.

Více informací na www.wienerberger.cz.