Přednášky, exkurze

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT

V sobotu 25. listopadu 2023 ukáže možnosti studia naživo i virtuálně.

Den otevřených dveří, který se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze v sobotu 25. listopadu, představí možnosti studia jak naživo, tak virtuálně. Uchazeči o studium, kteří se nedostanou do Prahy, se mohou s bakalářskými studijními programy, informacemi o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a možnostech přípravných kurzů seznámit na webu stavarna.online, který bude v Den otevřených dveří také spuštěn. 

Den otevřených dveří se bude na Fakultě stavební ČVUT v Praze konat od 9.00 hodin. V úvodní prezentaci od 9.30 do 10.30 hodin budou představeny bakalářské studijní programy. Zájemci o studium se tu seznámí se Stavebním inženýrstvím, Architekturou a stavitelstvím, Geodézií a kartografií, Managementem a ekonomikou ve stavebnictví, Scénickými technologiemi, Stavitelstvím a Civil Engineeringem, a to jak s jejich tematickým zaměřením, tak s rozdíly mezi nimi.  

„O naše absolventy mají firmy velký zájem. I proto jsme volili Den otevřených dveří v sobotu, aby spolu s uchazeči o studium mohli přijít i jejich rodiče a společně se seznámit s možnostmi budoucího uplatnění,“ říká prof. Karel Kabele, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

V druhé části dne si zájemci o studium mohou v atriu fakulty vybrat mezi stanovišti s informacemi o přijímacím řízení, přijímací zkoušce z matematiky a pohovoru z architektury, jednotlivých bakalářských programech, studiu v zahraničí i studiu cizích jazyků. 

„S našimi pedagogy a studenty tu zájemci budou moci prodiskutovat vše ohledně jednotlivých studijních programů a jejich specializací, zhlédnout ukázky studentských projektů i výzkumů realizovaných na fakultě. Tématy budou i moderní technologie, digitální platformy či šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelnosti,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

Podívat se mohou také do fakultních prostor v rámci řady exkurzí. V Ateliéru D bude například k vidění výstava nejlepších architektonických návrhů studentů programu Architektura a stavitelství v průřezu všech semestrů. 

Webová stránka stavarna.online nabídne přehledné informace o jednotlivých bakalářských studijních programech, budou tu odpovědi na nejčastější dotazy o studiu a bude možné si také projít vybrané fakultní prostory virtuálně.  

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, se bude konat v sobotu 25. listopadu 2023 od 9.00 do 14.00 hodin. Podrobný program s časovým harmonogramem je k dispozici na www.fsv.cvut.cz. Pro informace lze využít webovou aplikaci stavarna.online.