Personálie

Předsedou ČKA byl opět zvolen Ivan Plicka

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém zasedání 5. května 2015 zvolilo do svého čela opět architekta Ivana Plicku. Na valné hromadě České komory architektů byli 18. dubna zvoleni noví členové všech samosprávných orgánů Komory. Z nich byli v těchto dnech zvoleni předsedové a místopředsedové představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu ČKA.

Volby do vedení všech tří orgánů Komory potvrdily nastavené směřování a snahu kontinuálně pokračovat v prioritách prosazovaných v předchozím období. Patří mezi ně architektonické soutěže – jejich propagace, servis vyhlašovatelům a odborná školení jak pro města a obce, tak pro porotce z řad architektů. Komora dále hodlá pokračovat ve své povinnosti dané zákonem, a sice připomínkování důležitých právních předpisů. Tuto skutečnost ČKA nyní usnadňuje skutečnost, že se společně s ostatními komorami stala oficiálním připomínkovým místem legislativního procesu a účastní se projednávání dotčených zákonů a předpisů na Legislativní radě vlády. Vedení Komory hodlá dále prosazovat kvalitativní kritéria při výběru veřejných zakázek tak, aby investoři nezohledňovali pouze nejnižší cenu.
Architekt Ivan Plicka (*1958) vede na Fakultě architektury ČVUT ateliér na Ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty se věnuje rovněž soukromé architektonické praxi. V Komoře dále působí jako člen pracovních skupin pro urbanismus a honoráře (společná pracovní skupina se ČKAIT). Aktivně se také zabývá problematikou architektonických soutěží.
Zvoleni byli rovněž místopředsedové České komory architektů. Posty místopředsedů obhájili Pavel Hnilička a Jaroslav Šafer, novým místopředsedou byl zvolen Pavel Martinek.
V uplynulých dnech zároveň proběhly volby do dalších dvou orgánů Komory – dozorčí rady a Stavovského soudu. Pozici předsedy dozorčí rady obhájil Pavel Rada, 1. místopředsedou se stal Miroslav Holubec, 2. místopředsedkyní Jana Kaštánková. Předsedou Stavovského soudu byl znovu zvolen Václav Šebek, místopředsedou pak David Mateásko.

Složení jednotlivých orgánů ČKA
Představenstvo ČKA
● Předseda: Ivan Plicka
● 1. místopředseda: Pavel Hnilička, 2. místopředsedové: Jaroslav Šafer a Pavel Martinek
● V představenstvu dále působí: Radek Kolařík, Milan Košař, Petr Velička, Klára Salzmann, Radim Václavík, Michal Volf, Milan Svoboda a Jaroslav Šafer.
Dozorčí rada ČKA
● Předseda: Pavel Rada
● 1. místopředseda: Miroslav Holubec, 2. místopředsedkyně: Jana Kaštánková
● V dozorčí radě dále působí: Lucie Chytilová, Miroslav Kopecký, David Mikulášek, Josef Patrný, Martin Rusina a Václav Zůna.
Stavovský soud ČKA
● Předseda: Václav Šebek
● Místopředseda: David Mateásko
● Ve Stavovském soudu dále působí: Karel Doležel, Petr Krejčí, Marek Janatka, Luděk Jasiok, Milan Nytra, Tomáš Vích, Josef Vrana.

tisková zpráva ČKA