Personálie, Soutěže

Ladislav Lábus získal Cenu Ministerstva kultury ČR v oblasti architektury za rok 2014

Dne 23. 10. 2014 proběhl v Malé dvoraně Veletržního paláce slavnostní večer u příležitosti udílení Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Za celoživotní přínos v oblasti architektury a odborné a veřejné angažmá získal cenu architekt a děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, kterého v květnu nominovala Česká komora architektů.

Ladislav LábusVe svém doporučení ČKA vyzdvihla nejen kvalitní tvorbu tohoto význačného architekta, ale i jeho soustavnou pedagogickou činnost a pevnost názorů, která mu mezi kolegy zajišťuje neochvějnou autoritu. V úvodu své nominace pak Komora přímo uvádí: „Architekt Ladislav Lábus je jednou z nejvýraznějších žijících legend české architektury. Je znám svým hloubavým a citlivým přístupem, který je zároveň pevný jak skála. V době přelétavých a pomíjivých gest, které jsou tolik typické pro současné období tekuté modernity, včetně povrchního kopírování vnějších znaků a přebujelou snahou upoutat na sebe již tolik unavenou pozornost diváků, si Ladislav Lábus jde pevně svou vlastní cestou.“

Mezi nejznámější realizace Ladislava Lábuse (*1951) patří bytové stavby – vily ve Vonoklasech (1998), v Roudnici nad Labem (2001) a v Nespekách (2008). Svůj citlivý přístup k minulosti uplatňuje v rekonstrukcích historických staveb (např. palác Langhans ve Vodičkově ulici v Praze, 2002, či rekonstrukce Paličkovy vily v Praze, 2003). Za neméně významnou stavbu je považována konverze tří původních domů na hotel Karlov v Benešově (2009), která byla za Českou republiku nominována na Mies van der Rohe Award 2011.

Plné znění odůvodnění nominace ČKA naleznete zde.

tisková zpráva, wd