Personálie

Fakultu architektury ČVUT dál povede Ladislav Lábus

Ve středu 22. listopadu 2017 byl patnáctičlenným Akademickým senátem Fakulty architektury ČVUT zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT v Praze prof. Ladislav Lábus, v čele FA ČVUT stojí od roku 2013.

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA. byl jediným kandidátem na děkana, zvolen byl 12 hlasy pro, 3 členové Akademického senátu se zdrželi hlasování. Jeho nové čtyřleté funkční období začne 1. února 2018, kdy z rukou rektora ČVUT převezme jmenovací dekret.

„Tradiční postavení i aktuální pozice Fakulty architektury ČVUT, zažitá lokální i sílící mezinárodní prestiž pedagogických i tvůrčích výsledků školy, jsou dobrým stabilním základem pro další rozvoj naší fakulty, při kterém je však třeba neustále reagovat na nové podněty a podmínky dané dobou,“ uvádí prof. Lábus ve svém volebním programu.

Ve svém dalším působení ve funkci děkana největší tuzemské školy architektury se chce zaměřit mimo jiné na revizi a transformaci bakalářského studia programu Architektura a urbanismus, věnovat se akreditaci nových studijních programů a na půdě fakulty podporovat atmosféru spolupráce a respektu.

„Pro další vývoj bude důležité, jestli se nám ve stále složitějším světě, který nás obklopuje, podaří udržet odstup a nadhled umožňující celistvost a lidský rozměr našich postojů, nebo se v množství často protikladných a chaotických informací a požadavků i předpisů či hodnotících kritérií rozpustíme jako instantní architekti, designéři a pedagogové.“

Životopis Ladislava Lábuse a volební program kandidáta na děkana je k dispozici zde

tisková zpráva FA ČVUT