Konference, semináře

Zhodnocení konference Dřevostavby v praxi 4

Čtvrtý ročník odborné konference Dřevostavby v praxi, kterou pořádala společnost Rigips, proběhl ve dnech 11.–12. listopadu 2010 v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě. Počet účastníků z projekčních a realizačních firem specializujících se na výstavbu dřevostaveb dosáhl přibližně 270 osob.
Průběh konference i vysoký počet zájemců jasně potvrdil, že témata dřevostaveb s důrazem na praktické zkušenosti stále více přitahují pozornost odborné veřejnosti. Během dvoudenní konference proběhlo 22 přednášek a celou akci podpořilo 26 partnerů. Odborné přednášky se zabývaly aktuálními problémy při výstavbě dřevostaveb, vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy a návody na řešení. Z řady partnerských společností byly po celou dobu konference k dispozici technici, kteří představovali správná technologická řešení, ukazovali možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.
Celý odborný program se setkal s velmi kladným ohlasem. Přednášející byli specialisté ve svých oborech a podělili se o své zkušenosti a poznatky na vysoké úrovni. Důkazem zájmu o témata by jistě mohl být plný sál posluchačů i v pozdních odpoledních hodinách.
Největší pozornost a také velmi vysoké hodnocení v dotaznících získaly od účastníků přednášky k tématům Řešení podlah pro různé stavební podklady (J. Provázek, Rigips, s. r. o.), Zimní a letní energetika dřevostaveb (prof. Ing. J. Krňanský, CSc., FSv ČVUT, FUA TU Liberec), Vady projektů a jejich důsledky v praxi z hlediska tepelně-vlhkostního chování konstrukce (doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Ing. Pavel Kubů, Mendelova univerzita Brno) a  Fasády s otevřenými spárami a fóliové systémy DELTA (Karel Bulín, Dörken, s. r. o.).
Mezi hodně diskutované příspěvky patřila i problematika Nejčastější chyby v dokumentaci pro stavební povolení (Jiří Bartoš, SEMACZ, s. r. o.), Zdravé skladby konstrukcí (doc. Ing. J. Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně) a také Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost v dřevostavbách po revizi normy ČSN 73 0532 Akustika v budovách (RNDr. Josef Vrána, CSc., vedoucí pracoviště CSI, a. s., ve Zlíně). Letos se účastníci konference dozvěděli i více o komunikaci a vyjednávání se zákazníky v přednášce na téma Jak se úspěšně nepohádat se svým zákazníkem (Jaroslav Chlumský, Mercuri International).
Každý účastník konference si odnesl CD sborník se všemi přednáškami, doplňujícími články a také technickými podklady partnerů. CD sborník je možné na vyžádání zaslat. Kontaktní osoba: Lucie Valterová, lucie.valterova@saint-gobain.com.
Společnost Rigips připravuje na základě všech pozitivních ohlasů i pátý ročník konference Dřevostavby v praxi, která se bude konat v listopadu 2011.
tisková zpráva