Konference, semináře

Závěrečná pozvánka na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010 se koná 5. a 6. října 2010 v aule A203 Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95. Pořadatelem je Ústav stavebního zkušebnictví pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc.
Letošní, již 4. ročník navazuje na úspěšný ročník loňský, kdy konference přesídlila do Brna, do důstojných prostor Auly Fakulty stavební. Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře na www.zkouseniajakost.cz, kde najdete i aktuální seznam přednášek. Závěrečnou pozvánku od pořadatelů najdete zde.
 
Kontakty:
Odborný garant konference, předseda vědeckého výboru
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
E-mail: hobst.l@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 836
 
Tajemník konference, člen vědeckého výboru
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
E-mail: anton.o@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 823
Mobil: +420 604 421 470
 
Tajemník konference, člen vědeckého výboru
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.
E-mail: hermankova.v@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 817
Mobil: +420 604 158 023
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ústav stavebního zkušebnictví
Veveří 331/95
602 00 Brno
 
Hlavní partner konference: Betonconsult, s. r. o.
 
wd