Konference, semináře

Začíná třetí ročník Beton University

Letošní, třetí ročník Beton University začíná v Praze 21. 2. 2012 v hotelu Olympik seminářem Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony. Účastníci se mimo jiné seznámí se zásadami navrhování a provádění vodonepropustných konstrukcí, vč. konkrétních příkladů realizací.
Účastníci přednášek budou mít příležitost seznámit se pod vedením předních odborníků s novinkami v oboru, načerpat cenné informace a navázat důležité kontakty. Pozitivní ohlasy na předchozí ročníky Beton University ukazují, že pořadatel, Českomoravský beton, a. s., jde správnou cestou. Připravená specializovaná témata seminářů by měla zaujmout.
Semináře jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT (hodnoceno 1 bodem) a ČKA (hodnoceno 3 body).
 
I. seminář – Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony
První tematický seminář je zaměřen na vodonepropustné betony. V semináři se dozvíte informace o prvcích, které se používají pro vodonepropustné konstrukce bez dodatečné izolace proti vodě; seznámíte se se zásadami navrhování a provádění těchto konstrukcí a konkrétními příklady realizací.
V roce 2012 se uskuteční tyto semináře:
● Praha 21. 2.
● Ostrava 21. 3.
● Brno 6. 9.
● Plzeň 11. 10
 
Více informací o semináři najdete zde.
 
II. seminář – Architektonický beton
Seminář nabízí přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, u kterých je možné využít beton jako architektonický prvek (pohledový beton, probarvený beton). Součástí semináře jsou příklady realizací u nás i v zahraničí.
V roce 2012 se uskuteční tyto semináře:
● Liberec 12. 4.
● Ostrava 18. 9.
 
Více informací o semináři najdete zde.
Do třetího ročníku seminářů Beton University se můžete přihlásit vyplněním formuláře na www.betonuniversity.cz
mi podle podkladů pořadatele