Konference, semináře

Začíná konference Sanace 2012

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební – AdMaS pořádají ve dnech 24.–25. května 2012 v kongresovém centru brněnského výstaviště XXII. mezinárodní sympozium Sanace.
Slavnostní zahájení sympozia, spojené s předáním významných ocenění se tradičně odehrává v předvečer akce 23. května 2012.
Pro letošní ročník bude se podařilo v úzké spolupráci s výzkumným centrem AdMaS významně rozšířit odborný program o okruhy dotýkající se pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií. Výzkumné centrum AdMaS je součástí Fakulty stavební VUT v Brně a je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny. Kromě výzkumných aktivit se zaměřuje také na spolupráci s firmami s cílem podpořit inovační potenciál těchto firem a propojit získané poznatky základního i aplikovaného výzkumu se stavební praxí.
Vlastní program sympozia je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl, pokrýt celou problematiku sanací betonových konstrukcí. Pro každý ročník sympózia pak vybírá jeho organizační výbor hlavní téma – pro letošní rok zní motto Sanace betonových konstrukcí – propojení vědy, výzkumu a praxe.
Součástí programu sympozia je i slavnostní předání cen Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí, Sanační dílo roku 2011, Sanační materiál roku 2011 a ocenění úspěšně zpracovaných diplomových prací studentů vysokých škol.
Po celou doby trvání akce bude probíhat doprovodná výstava, která bude umístěna ve výstavních prostorách kongresového centra, do něhož se sympózium letos přesouvá.
 
Tematické bloky
I.Stavební průzkum, diagnostika, projektování, monitoring
II.Sanace a zesilování betonových konstrukcí – metody – technologické postupy – příklady
III.Statická spolehlivost objektů a aplikace principů trvale udržitelného rozvoje
IV.Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita a trvanlivost sanací
V.Pokročilé materiály a technologie pro sanace betonu.
VI.Technické, ekonomické, legislativní a ekologické aspekty sanací betonových konstrukcí.
VII.Energetické sanace budov
VIII.Sanace geotechnických konstrukcí
 
Podrobná program najdete zde.
 
Kontakt
SB KONZULT – Ing. Hana Némethová
Sirotkova 3134/54a, 616 00 Brno
Tel.: 541 421 188, 602 737 657
Fax: 541 421 180
E-mail: ssbk@ssbk.cz
www.sanace-ssbk.cz
mi podle podkladů pořadatele