Konference, semináře

Workshop Renovace veřejných budov – bariéry a inciativy

Česká rada pro šetrné budovy pořádá v úterý 7. 6. 2016 v prostorách laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech (Za Radnicí 835) workshop Renovace veřejných budov – bariéry a inciativy.

Hlavním tématem budou bariéry kvalitních renovací veřejných budov a současné i plánované iniciativy, kterými lze renovace budov podpořit. Právě kvalitně renovované veřejné budovy mohou sloužit jako dobrý příklad pro širší veřejnost a tím pomoci akcelerovat stavební trh.

Specifickými tématy v této oblasti jsou přístup státu a jeho plány do budoucna jako součást národní renovační strategie včetně plnění povinností podle článků směrnice o energetické účinnosti, financování kvalitních renovací z dotačních programů, ale i využití soukromého kapitálu a dalších alternativních přístupů. V dubnu 2017 by Česká republika měla představit aktualizovanou verzi národní renovační strategie, která bude také jedním z diskutovaných témat.

Akce se koná v rámci grantového projektu Build Upon. Vstup na workshop je zdarma, s nutností registrace prostřednictvím formuláře, a to nejpozději do 1. 6.

mi podle podkladů pořadatele