Konference, semináře

Wienerberger fórum plánuje dodatečné termíny seminářů v Praze a Brně

Zájem účastníků o semináře Wienerberger fóra v Praze a v Brně převýšil kapacitu, pořadatel, firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., proto na základě předregistrací plánuje vypsání dalších termínů.
Na prvním setkání stavařů v rámci série seminářů, které proběhlo 6. ledna v Českých Budějovicích, vzbudilo mezi odborníky zájem nové konstrukční řešení rohového okna. Celý fragment lze postavit ve dvou lidech za necelých 15 minut, na semináři probíhá praktická ukázka s komentářem. Další novinkou, která byla na fóru ve spojitosti s realizací rohového okna představena, je inovace překladu Vario. Nyní již stačí použít pouze jediný typ tohoto speciálního překladu, vybavit ho univerzální schránkou a až poté se rozhodnout, zda do něj bude umístěna venkovní roleta či žaluzie.
Další semináře Wienerberger fórum proběhnou v Brně (11. 1.), Ostravě (13. 1.), Praze (18. 1.), Plzni (20. 1.) a v Hradci Králové (25. 1.). Nyní je na semináře přihlášeno více než 2400 lidí.
Zájem účastníků převýšil možnosti sálů v Praze a Brně, registrace je proto uzavřena, ale další zájemci o účast v těchto městech se mohou předregistrovat na webu www.wienerbergerFORUM.cz a v případě dostatečného zájmu budou vypsány další semináře v dodatečných termínech.
Semináře jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, účast na nich je zdarma.
Přihlášku je možné odeslat i faxem na číslo 383 826 115 nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice.
mi podle podkladů pořadatele