Konference, semináře

Webinář: Tepelné mosty – řešení ve stavebním systému HELUZ

Co vše má vliv na vytváření tepelných mostů v konstrukci a jak se jich pomocí cihelného systému HELUZ vyvarovat, poradí během online webináře v pátek 8. dubna od 10 hodin Ing. Pavel Heinrich, produkt manažer z technického rozvoje společnosti HELUZ.

Registrujte se: www.azpromo.cz/webinar-heluz-tepelne-mosty-reseni-ve-stavebnim-systemu-heluz-8-4-2022/prihlasit-se/
Live stream: youtu.be/610eIs9Nr94

„V rámci webináře si ukážeme vliv běžných zásahů do konstrukce obvodového pláště (např. drážky, vliv malty atd.) na šíření tepla touto konstrukcí. Představíme si i vybrané konstrukční detaily (sokl, styky stěn, okenní otvory, návaznost obvodové stěny na střechu, iso nosník apod.) a jaký vliv má jejich modifikace na hodnocení tepelných vazeb,“ avizuje Ing. Pavel Heinrich obsah webináře „Tepelné mosty – řešení ve stavebním systému HELUZ“. Poznatky z webinářů pořádaných společností HELUZ lze využít pro navrhování a provádění konstrukcí z cihelného systému HELUZ.

V rámci poradenství společnosti HELUZ mohou stavebníci čerpat potřebné informace i touto cestou:
Web HELUZ pro odborníky
Web HELUZ v sekci služby HELUZ
Kontakt pro poradenství

Webinář: Tepelné mosty – řešení ve stavebním systému HELUZ

podle podkladů společnosti HELUZ