Konference, semináře

Vzdělávejte se na seminářích Beton University

Zapište se i vy na semináře 2. ročníku Beton University, které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA, a získejte „titul na beton“. Nejbližší semináře se uskuteční 14. 4. v Ostravě5. 5. v Českých Budějovicích, a to na téma Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích, které řeší problematiku správného navrhování a provádění podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství, včetně průmyslových podlah.
V semináři budou zmíněny vhodné materiály pro nosné a podkladové konstrukce podlah. Dále budou uvedeny nejčastější poruchy nosných a podkladových vrstev podlah včetně jejich příčin a možného způsobu odstraňování.
Seminář na téma Betony a pohledové betony je možné navštívit v nejbližším termínu 19. 5. v Brně. Problematika semináře nabízí posluchačům přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, které je možné navrhnout a postavit z betonu spolu se zaměřením na použití betonu jako architektonického prvku – pohledové plochy, barevnost, včetně specifikace vhodného typu betonu pro tyto konstrukce a příkladů realizací.
 
Semináře jsou určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, učitele a širokou odbornou veřejnost.
Zaregistrovat a přihlásit se můžete na www.betonuniversity.cz.
tisková zpráva