Konference, semináře, Věda a výzkum

Výstava Ideální Velká/Malá Praha, 1919/2019

Během jediného týdne od 27. května do 1. června 2019 se v Galerii Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1) představuje porovnání pražských plánů „na prahu jednoho věku“. Doprovodné kolokvium, které kromě pohledů na územní plánování přiblíží také inspirativní osobnost výjimečného architekta, urbanisty a filmaře Maxe Urbana, se koná v Kině Lucerna 29. května 2019.

Výstavu pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Národním technickým muzeem a Národním filmovým archivem. Široké spektrum institucí dokládá výjimečnou osobnost architekta, urbanisty a filmaře Maxe Urbana.

Jubilejně a poprvé po sto letech bude na stejném místě, v paláci Lucerna, vystaveno legendární dílo Maxe Urbana Ideální Velká Praha, zpracované v letech 1915–1918. Originál dokumentu obsahuje 30 stran ručně psaného textu a 79 obrazů. Exkluzivně bude vystaveno dvacet čtyři originálů a celé dílo bude prezentováno formou faksimilí.

Historickým kontrapunktem k plánu Maxe Urbana bude představení hlavních tezí Metropolitního plánu. Ten vzniká v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy od roku 2013 a v roce 2018 bylo zahájeno jeho projednávání. Výstava naznačí možný vývoj města v jedenadvacátém století. Oba plány budou prezentovány v širších souvislostech na tematických panelech a doplní je nejnovější fyzický model výškové regulace celé Prahy.

Zajímavostí je, že vzácné dokumenty nebyly od své premiéry před sto lety nikde kompletně vystaveny. Jedná se přitom o první celistvý plán Prahy. „Už v roce 2014 jsme jako součást příprav Metropolitního plánu vydali soubor sešitů, z nichž jeden se týkal sta let plánování Prahy jako metropole. Po dalším podrobném výzkumu se ukazuje, že Urbanův plán je prvním celkovým plánem Prahy. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme jej přesně po 100 letech vystavit ve stejný čas, na stejném místě. Vystavíme nejen originál, ale také připravujeme interpretaci a porovnání tehdejšího a současného pohledu na plánování Prahy,“ komentuje přípravy výstavy architekt Roman Koucký.

Vzácnost dokumentů stvrzuje i Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea. „Ideální Velká Praha Maxe Urbana představuje v rámci sbírek Národního technického muzea pozoruhodný a ojedinělý archivní soubor. V archivu architektury máme samozřejmě dochováno mnoho nejrůznějších urbanistických studií, avšak takto komplexní zpracovaní hlavního města pouze od Maxe Urbana. Do dnešní doby se jeho dílo navíc dochovalo v takřka kompletní podobě zhruba šedesáti propracovaných výkresů a třiceti stran doprovodného textu. Z dnešního pohledu je neuvěřitelné, že celý soubor dokázal během dvou let (1915–1917) vytvořit jediný člověk. Soubor byl spolu s prakticky celým archivem architektury NTM v roce 2002 těžce zasažen povodní. Naštěstí se ho podařilo zachránit a restaurovat, takže máme jedinečnou příležitost představit toto bezesporu zajímavé dílo.”

Na doprovodném kolokviu dne 29. 5. bude v bohatém programu komplexně představena osobnost a tvorba „zakladatele“ pražského plánování dvacátého století – architekta, urbanisty, ale i filmaře – Maxe Urbana. Jeho odkaz bude prezentován ve světle utopických, ideálních, ale i pragmaticky reálných plánů, a to včetně současného způsobu plánování města na prahu třetího tisíciletí. Bude promítnuto několik němých filmů Maxe Urbana s hudebním doprovodem.

Jaroslav Lopour, historik z Národního filmového archivu, který se ve svém příspěvku zaměří na tvorbu a produkci filmů Maxe Urbana, předesílá přínos této osobnosti pro českou kinematografii: „Max Urban se již před první světovou válkou věnoval výrobě a režii hraných i dokumentárních snímků, navíc ve 30. letech jako architekt stál za podobou barrandovských filmových ateliérů. Je tedy právem řazen mezi přední průkopníky a zakladatele české kinematografie.“

Výstava Ideální Velká/Malá Praha, 1919/2019

Výstava probíhá od 27. 5. do 1. 6. 2019, otevřeno je od 14 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 19 hodin.

Vstup zdarma.

Další informace včetně programu kolokvia, které se koná ve velkém kinosále Lucerny, najdete zde.

tisková zpráva