Konference, semináře

Veřejná debata o Nákladovém nádraží Žižkov

Občanské sdružení Tady není developerovo pořádá veřejnou debatu o Nákladovém nádraží Žižkov, která se uskuteční v pondělí 28. března od 13.30 do 17.30 v kině Aero, Biskupcova 31, Praha 3.
Program:
13.30–13.40 Úvodní slovo organizátora
13.40–14.50 Panel I. – Historie, dopravní řešení a širší vztahy Nákladového nádraží Žižkov
14.50–15.10 Přestávka, prostor pro dotazy novinářů
15.10–16.20 Panel II. – Urbanismus, developerské projekty, využití budov Nákladového nádraží Žižkov
16.20–16.30 Přestávka
16.30–17.30 Diskuse
 
Potvrzení panelisté:
Ing. Leoš Anderle, ředitel developmentu Sekyra Group, a. s.
Ing. arch. Jan Aulík, vedoucí ateliéru na FA ČVUT
PhDr. Richard Biegel PhD., jednatel Klubu za starou Prahu, ÚDU FF UK
Ing. arch. Otto Dvořák, Discovery, a. s
PhDr. Benjamin Fragner, ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT
Ing. Vladislava Hujová, starostka Městské části Praha 3
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury
Ing. Milan Matzenauer, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu majetku ČD
Ing. arch. Petr Preininger, urbanista, specialista na dopravní řešení
Ing. arch. Jan Sedlák, urbanista, vedoucí ateliéru na FA ČVUT
Prof. Rostislav Švácha, historik architektury, Ústav dějin umění AV ČR, AVU, FF UP
zástupce Útvaru rozvoje hl. města Prahy
 
Debatu bude moderovat Jakub Železný.
Součástí projektu je i výstava věnovaná Nákladovému nádraží Žižkov, která bude probíhat od 27. 3. v kavárně kina Aero. Budou zde mimo jiné vystaveny developerské projekty a práce studentů na téma využití Nákladového nádraží Žižkov.
Registrace: Tomáš Mikeska, mob. 777 012 248, e-mail: t.mikeska@ied.cz.
 
Občanské sdružení Tady není developerovo vzniklo začátkem roku 2011 s cílem zasadit se o ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3, jejíž charakter je stále více ohrožován necitlivými stavebními záměry developerů. V současné době se soustředí především na záchranu funkcionalistické budovy Nákladového nádraží Žižkov. Více viz www.tadynenideveloperovo.cz.
mi