Konference, semináře

Stavební legislativa a digitalizace v ČR

Každoroční konference s tématikou připravovaného i aktuálního stavu stavební legislativy a digitalizace a reálné dopady na stavebnictví v ČR. Každý o rekodifikaci něco zaslechl, informace i názory se různí, pro časté změny je situace mnohdy nepřehledná. Konference přináší přehled a rekapitulaci aktuálního dění kolem rekodifikace stavební legislativy a pohledy státní i veřejné správy, odborných i profesních uskupení.

Termín konání: 3. 12. 2020 od 9:00 do cca 13:40
Organizátor: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČAS, SPS, KZPS, Česká společnost pro stavební právo a CZ BIM

Konference bude volně a bezplatně přístupná online i po odvysílání na YouTube kanálu ABF stream

Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost, pro zástupce státní i veřejné správy, architekty, inženýry, investory, developery, dodavatele staveb nebo jejich částí, výrobce materiálů a technologií a také studenty středních i vysokých škol.

Program konference:

Blok I. 9:00 -10:00 / moderátor JUDr. Vladimíra Sedláčková
Úvodní slovo / Ing. arch. Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF
Úprava stavební legislativy z pohledu vlády ČR / Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Rekodifikace stavební legislativy / Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování MMR
Rekodifikace z pohledu měst a obcí / Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR
Změny stavební legislativy / JUDr. Jan Mareček, předseda České společnosti pro stavební právo
Legislativní změny v územní plánování / Ing. Roman Vodný, ředitel odboru územního plánování MMR

Blok II. 10:10 -11:00
Aktuální a budoucí změny stavebního práva
JUDr. Jan Mareček, předseda České společnosti pro stavební právo
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Česká společnost pro stavební právo

Blok III. 11:10 -12:00 / moderátor JUDr. Vladimíra Sedláčková
Stavební legislativa a postavení autorizovaných inženýrů / Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT
Stavební legislativa a postavení autorizovaných architektů / Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA., sekretář ČKA
Změny stavební legislativy a postavení autorizovaných inspektorů / Ing. arch. Martina Hovořáková, předsedkyně Koordinační rady autorizovaných inspektorů
Rekodifikace a digitalizace z pohledu Svazu podnikatelů ve stavebnictví / Ing. Jiří Nouza, prezident SPS v ČR

Blok IV. 12:10 -13:30 / moderátor JUDr. Vladimíra Sedláčková
Stavebnictví 4.0, digitalizace, BIM, vystavěné digitální prostředí
Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO
Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru koncepce BIM, ČAS
Ing. Kateřina Vrbová, Odbor územního plánování MMR
Ing. Petr Matyáš, předseda CZ.BIM
Ing. Leoš Svoboda, MPO, CZ.BIM
Ing. arch. Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF

Projekce: Oceněné stavby Stavba roku 2020 – filmový dokument

podle podkladů pořadatele