Konference, semináře

Stavbyvedoucí – legislativa a praxe

Sekurkon pořádá dne 22. října 2015 seminář Stavbyvedoucí – legislativa a praxe. Seminář se koná v prostorách AZ personalistika, Olšanská 1a, Praha 3-Žižkov.

Seminář je rozdělen do dvou bloků. V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. První blok je zahájen prezentací, která je doprovázena příklady z praxe, následuje případová studie a diskuse s účastníky semináře.

Druhý blok je zaměřen na praktické řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby (objednatel, zhotovitel, subdodavatel, stavební dozor) se zaměřením na nejčastější chyby v uplatňování vzájemných nároků. Jednotlivé okruhy jsou probírány formou praktických případových studií, které řeší účastníci kurzu v malých skupinkách.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele