Konference, semináře

Sponzorovaný kurz Vodonepropustné a vodotěsné konstrukce

Společnost Betonconsult pořádá 31. 10. 2018 sponzorovaný kurz Vodonepropustné a vodotěsné konstrukce. Kurz je zaměřen na problematiku navrhování, provádění a možnosti oprav vodonepropustných a vodotěsných konstrukcí. Jak pouze železobetonových, s krystalizačními přísadami nebo bez nich, tak i s využitím povlakových izolací. Porovnány budou výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Sponzoři kurzu: Betosan, s. r. o., a Xypex CE. Místem konání je Konferenční centrum VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Kurz je určen pro stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě; autorizované stavební inženýry; pracovníky stavebních firem a investičních útvarů; architekty, pracovníky inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; pro studenty vysokých škol a pro širokou odbornou veřejnost.

Lektoři:
Jan Mandelík, Ing. Richard Schejbal, Ing. Zdeněk Vávra, Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (bodové hodnocení bude doplněno) a ČKA (2 body). Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Podrobné informace o náplni kurzů naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

On-line přihlášku najdete zde.

Kontakty:
NOVĚ: Kancelář a laboratoř: skladový areál Namar, Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha 12-Modřany
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel.: +420 607 660 065

wd