Konference, semináře

Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva

Ústav základního zpracování dřeva Lesnické
a dřevařské fakulty MZLU v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny ve
spolupráci s ČSSI
ČKAIT zvou na mezinárodní vědeckou
konferenci Současné dřevostavby a nové materiály na
bázi dřeva
, která se bude konat 25.–26. září
2008
na zámku ve Křtinách.

Program konference 1. den:
(8.00–9.00 hod. prezence)
* 9.00 hod. Zahájení konference (děkan LDF MZLU v Brně,
ředitel ŠLP Křtiny),
* 9.15–9.45 hod. Ing. Jiří Majer: Materiály na bázi dřeva –
vynikající ekologický a ekonomický materiál,
* 9.45–10.15 hod. Ing. Petr Stejskal: OSB SUPERFINISH® ECO –
všestranný materiál pro dřevostavby,
* 10.15–10.45 hod. přestávka,
* 10.45–11.30 hod. Holzbau-Ing. (FH)Thomas Rohner, Švýcarsko:
Trendy, vývoj a projekty moderních dřevostaveb,
* 11.30–12.15 hod. Ing. Erich Longin, Rakousko: Konstrukce
a výroba moderní masivní dřevostavby,
* 12.15–13.00 hod. Ing. Ervin Thoma, Rakousko: Nejlepší domy
rostou v lese,
* 13.00–14.00 hod. oběd,
* 14.00–14.30 hod. Ing. Bohumil Koželouh: Příklad navrhování
dřevěných konstrukcí podle normy ČSN 731702,
* 14.30–15.00 hod. Jiří Provázek: Chyby v montáži
dřevostaveb,
* 15.00–15.30 hod. Dipl.-Ing. (FH) Jaroslav Benák: Požární
odolnost konstrukcí – řešení v dřevostavbách,
* 15.30–16.00 hod. Ing.Martin Stodůlka: Nové CNC obráběcí
centra ve výrobě dřevostaveb,
* 16.00–16.30 hod. přestávka,
* 16.30–17.00 hod. prof. Josef Polášek, Ph.D.: Technické
požadavky na stavebně truhlářské výrobky,
* 17.00–17.30 hod. Ing. Tomáš Špaček: Nové tepelně technické
požadavky na tvorové výplně,
* 17.30–18.00 hod. Ing. Michal Rybníček, Ph.D:
Dendrochronologické datování a diagnostika dřevěných
historických konstrukcí,
* 18.00–19.00 hod. ubytování, prohlídka křtinského
chrámu,
* 19.00 hod. společenský večer.
 
Program konference 2. den:
* 8.30 hod. odjezd autobusem ze Křtin do OSB KRONOSPAN, spol.
s r. o., Jihlava,
* 13.00–14.00 hod. návrat do Křtin, oběd.
 
Informace:
Odborný program: Ing. Tomáš Špaček, Ph.D. LDF
MZLU v Brně, Ústav základního zpracování dřeva, Zemědělská 1,
613 00 Brno, e-mail: xspacek0@node.mendelu.cz, tel.: 545
134 506,
Organizační záležitosti: Tomáš Sedláček ŠLP
Křtiny, Zámek Křtiny, 679 05 Křtiny 1, e-mail:
konference@slpkrtiny.cz, tel.: 516 527 711,
Odborný garant: doc. Dr. Ing. Zdeňka
Havířová,
Organizační garant: Ing. Petr Hamšík, Tomáš
Sedláček,
Vědecký výbor: doc. Dr. Ing. Petr Horáček,
Dipl. Ing. (FH) Thomas Rohner, Prof. Ing. Josef Štefko, Ph.D., doc.
Dr. Ing. Zdeňka Havířová, prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc., prof.
Ing. Josef Polášek, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Král,
Organizační výbor: doc. Dr. Ing. Hrázský,
Ing. Tomáš Špaček, Ph.D., Ing. Jaroslav Pejzl, Ing. Pavel Mauer,
Ing. Blanka Stávková,
 
Organizační pokyny:
Místo konání: zámek Křtiny,
Přihlášky: přihlášky na konferenci
a ubytování – www.slpkrtiny.cz,
Důležité termíny: do 30. července 2008
zaslání příspěvků do sborníku, do 30. srpna 2008 přihlášky
k účasti na konferenci,
Vložné: 1650 Kč účast na konferenci,
sborník, oběd a občerstvení během dne, společenský večer
a exkurze,
500 Kč publikování příspěvku ve sborníku (bez prezentace
na konferenci),
Bankovní spojení: vložné zasílejte na účet
č. 433-631/0100, variabilní symbol 25092008, do poznámky
uveďte příjmení.