Konference, semináře

Slovenské Betonářské dny 2010

Katedra betonových konstrukcí a mostů Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě pořádá ve dnech 21. a 22. 10. 2010 Betonářské dny 2010.
Akce se uskuteční v City hotelu Bratislava,
Šeberíniho 9, Bratislava-Ružinov.
Konference je místem pro setkání slovenských a českých odborníků v oboru betonových konstrukcí, výrobců cementu a betonu, výztuží, sanačních materiálů i zdicích prvků, projektantů, vědeckých pracovníků, investorů
 
Tematické okruhy
* Hlavní vyzvané referáty
* Betonové a zděné konstrukce
* Betonové mosty a tunely
* Spřažené betonové a ocelobetonové konstrukce
* Nové materiály a technologie
* Navrhování a modelování betonových konstrukcí
* Rekonstrukce a zesilování betonových a zděných konstrukcí
* Rekonstrukce a zesilování betonových mostů
* Certifikace, zkušebnictví a monitoring
* Sanace a revitalizace památkových staveb
* Financování, normy a legislativa
 
Součástí programu konference je také společenský večer dne 22. 10. 2010 a exkurze na vybrané stavby.
 
Kontakt
Katedra betonových konstrukcí a mostov
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Tel. +421 2 592 74 705
Fax +421 2 529 26 213
 
mi