Konference, semináře

Školení Vodonepropustné betonové konstrukce

Česká betonářská společnost pořádá ve středu 19. října 2016 v prostorách Masarykovy koleje ČVUT (Thákurova 1, Praha 6) školení Vodonepropustné betonové konstrukce.

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) vydala v roce 2015 v edici svých technických pravidel překlad německé směrnice Vodonepropustné betonové konstrukce (Wasserundurchlässige Bau werke aus Beton – WU-Richtlinie) z roku 2003 doplněnou komentářem, který je překladem Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (Heft 555). Ve vazbě na vydaný předpis TP 04 pak ČBS připravila nové školení, které je odlišné od školení vycházejících z překladu rakouské směrnice TP 02 Bílé vany vydané v roce 2006. Je určeno všem, kteří se vodonepropustnými betonovými konstrukcemi již zabývají anebo se o ně zajímají – projektantům, pracovníkům prováděcích firem, ale i investorům a správcům.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele