Konference, semináře

Školení Technologie betonu 1

Česká betonářská společnost pořádá v rámci systému ČBS Akademie 5. běh školení Technologie betonu 1 – Základy moderní technologie betonu. Akce se koná 20. března 2015 na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava (Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba).

Jako celek je cyklus školení ČBS o technologii betonu připravován ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších partnerských organizací. Cyklus školení ČBS o technologii betonu vychází metodicky z rakouského vzdělávacího systému BETON Akademie na základě smlouvy uzavřené mezi ČBS a rakouskými partnery.

Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderní technologie betonu, od průřezu základními poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes zevrubné informace o složkách betonu používaných v současnosti až po pokročilé, speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Na programu bude i tematika zkoušení betonu, zajištění jakosti a problematika certifikace betonu. Do obsahu školení budou zahrnuty i specifické požadavky státních investorů, jmenovitě TKP pozemních komunikací a TKP ČD. Kromě výkladu teorie budou některé dny školení zahrnovat i praktické ukázky a výcvik v laboratoři.

Náplní školení Technologie betonu 1 (TECHBET1), kterým se cyklus školení ČBS o technologii betonu otevírá, jsou průřezové základní poznatky o moderní technologii obyčejného betonu. Toto školení je určeno všem technickým pracovníkům betonového stavitelství, kteří si chtějí (nebo potřebují) ujasnit to nejpodstatnější, co tvoří materiálovou stránku současného konstrukčního betonu: především pracovníkům stavební výroby a technické přípravy prováděcích firem – dílovedoucím, mistrům, stavbyvedoucím a přípravářům, dále projektantům a popř. i pracovníkům zkušeben a laboratoří betonu, kteří mají zájem souhrnně si zopakovat odborné poznatky a příp. získat certifikát ČBS.

Navazujícím školením je Technologie betonu 2 (TECHBET2). Toto školení přináší především přehledné informace o aktuálně používaných druzích betonu a tematiku zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu včetně praktických ukázek v laboratoři betonu.

Podrobné informace a formulář přihlášky najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele