Konference, semináře

Školení Technický dozor stavebníka

Dne 18. 10. 2016 pořádá Studio Axis v Praze školení pro technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů, včetně smluvních vztahů TDS (TDI), činnosti před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnosti atd. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností! 

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

wd podle podkladů pořadatele