Konference, semináře

Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

STUDIO AXIS pořádá dne 3. 11. 2016 v Praze školení pro stavbyvedoucí zaměřené na vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráci stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochranu zdraví, dokumentaci BOZP, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrolu prací atd.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd