Konference, semináře

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

Společnost Sekurkon pořádá ve dnech 19. září 2011 a 3. října 2011 Školení pro stavbyvedoucí a mistry. Školení se koná v Domě kultury AKORD, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou řízení stavebních činností, se kterou se stavbyvedoucí a mistři setkávají denně v oblasti zákonů, přípravy staveb, činnosti stavbyvedoucího, kvality stavebních prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 
Program
1. blok – Zakreslování stavebních konstrukcí, Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
● Historie zakreslování stavebních konstrukcí, hlavní změny v zakreslování, požadavky na sjednocení norem v rámci EU;
● Čtení stavebních výkresů v příkladech;
2. blok – Práce stavbyvedoucího, BOZP, Ing. Marek Jašek
● Stavbyvedoucí, jeho povinnosti, doklady, pravomoci, vybavení;
● BOZP: Koordinátor bezpečnosti, TDI, AD;
3. blok – Termovizní měření, Ing. Zdeněk Peřina
● Principy termovizního měření;
● Odhalování vad a poruch, praktické ukázky;
4. blok – Vady a poruchy staveb, doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc., Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
● Popis poruch u zděných staveb vlivem statického a dynamického působení;
● Popis poruch zdiva a malt vlivem vlhkosti;
● Seznámení s diagnostickými metodami hodnocení pevnosti cihelného zdiva a pevnosti malty pomocí Kučerovy vrtačky;
● Měření vlhkosti pomocí vlhkoměrů a pomocí laboratorních metod;
● Popis degradačních vlivů na betonové konstrukce a panelové stavby – karbonatace a sulfatace betonu, Pourbaxův diagram, pasivace a koroze ocelové výztuže;
● Stanovení pevnosti betonu pomocí Schmidtova kladívka a pomocí destruktivních metod, hodnocení stupně karbonatace;
● Ukázky práce s Kučerovou vrtačkou a Schmidtovým kladívkem vč. statistického vyhodnocení – Ing. Libor Žídek, Ing. Jan Hurta.
 
Podrobné informace a elektronickou přihlášku najdete zde (termín 19. září) a zde (termín 3. října).
 
Kontakt
SEKURKON s.r.o.
nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 736 768 182
 
mi podle podkladů pořadatele