Konference, semináře

Školení Nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 5. 11. 2013 od 9 h školení pro stavbyvedoucí – Nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášející a obsah:
Mjr. Ivana Nohová, specialistka na stavební zákon:
– vedení stavby dle stavebního zákona;
 
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví:
– předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího,
– vedení stavebního deníku,
– spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem,
– bezpečnost a ochrana zdraví, rizika, hygienické předpisy, pracovní úrazy a jejich prevence, dokumentace BOZ,
– zásady bezpečnosti pro práce ve výškách, zajištění výkopů a stavebních jam, bezpečnost lešení,
– kontrola prací, příklady závad.
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
 
wd