Konference, semináře

Školení klempířů RHEINZINK 2014

V roce 2014 pořádá RHEINZINK již 20. odborné školení klempířů A a B.
 
Seminář A – základní
Termín: 10.–14. 2. 2014
Místo: SOU Vocelova, Hradec Králové
Seminář A probíhá v osvědčené formě na téma Praktické použití materiálu RHEINZINK na střešní krytiny a oplechování. Největší důraz je kladen na praktické procvičení nejčastěji se vyskytujících detailů formou oplechování stolních modelů. Praktické cvičení je doplněno o nutné teoretické základy tak, aby řemeslník získal co nejucelenější informace a dovednosti.
 
Seminář B – nástavbový
Termín: 24.–28. 2. 2014
Místo: Herzogenburg, Rakousko
Seminář B zaměřen na Praktické použití jednotlivých klempířských detailů při realizaci na konkrétní střeše. Jedná se o nástavbový stupeň pro absolventy Semináře A. Prakticky jsou procvičovány další důležité detaily střechy s cílem prohloubení a rozšíření poznatků a řemeslné dovednosti. Každý účastník pracuje samostatně na zmenšeném modelu reálné střechy, kde jsou koncentrovány všechny důležité klempířské detaily.
 
Řemeslníci po absolvování seminářů obdrží potvrzení o účasti na školení firmy RHEINZINK.
Všeobecné informace o školení klempířů včetně přihlášky si vyžádejte na e-mailu news@rheinzink.cz nebo na čísle telefonu 325 611 057. Další podrobné informace o školení najdete zde.http://www.rheinzink.cz/servis/skoleni/
mi s využitím podkladů pořadatele