Konference, semináře

Semináře NSC v září

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborné semináře, které pořádá v měsíci září. Místem konání je Bauerova 10, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro. Začátek je vždy v 9 h.
PR a marketing ve stavebnictví – 18. září 2012
Přednáší: Yvona Pěnkavová
 
Seminář je zaměřen na rozšíření znalostí vedení marketingu a public relations (PR) ve stavebnictví, schopnost zlepšit se v marketingových aktivitách a také na schopnost správně řídit komunikaci své firmy nebo svého produktu, v čem se zlepšit, jakých chyb se vyvarovat apod. Konkrétněji se seminář věnuje základům marketingu, významu a tvorbě komunikační a marketingové strategie a konkrétních plánů, vytvoření a optimalizace způsobu komunikace s médii a s veřejností, nákup inzerce a prostoru v médiích, správné psaní PR textů a jejich prosazování, monitoringu a analýze mediálních výstupů, návrhu prezentačních materiálů a zásadám pořádání eventů – tiskové konference, společenské akce atd.
Bližší informace ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
  
Inteligentní budovy – 19. září 2012
Přednáší: Ing. Bohumír Garlík, CSc.
 
Seminář se zaměřuje na inteligentní budovy a architekturu – úvod, definice – rozbor, rámcový koncept inteligentních budov, dvojí roli inteligence koncového uživatele, prostředí budov, koncept eko-domu (Eco Ideas House), úspornou stavbu, energetické úspory při výstavbě, materiálové úspory, integraci energií ve stavebnictví, koncept energeticky integrované budovy, systém energetických úspor – návrh konkrétních opatření přímo v rámci budovy a ve vztahu k přístrojům a zařízením, skleněné fasády, návrh budovy s maximálním ohledem na životní prostředí, prostředí budov, lidé a vliv elektromagnetických a elektrických polí, baubiologie, inteligentní elektroinstalace a automatizované systémy řízení budov (ASŘB).
Bližší informace ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
  
Stavební stroje a stavební mechanismy – 20. září 2012
Přednáší: Ing. Svatava Henková, CSc.
 
Cílem semináře je seznámit posluchače s nejnovějším stavem strojní techniky pro stavební práce, která ve velké míře ovlivňuje všechny etapy stavební činnosti. Důraz je kladen na to, že technologické postupy stavebních prací jsou ovlivněny typem navrženého stroje a způsobem jeho práce. Zejména se zaměří na stroje pro zemní práce, stroje pro dopravu a manipulaci, stroje a zařízení na betonářské a zednické práce, stroje pro inženýrské práce, stroje pro dokončovací práce a také zásady bezpečnosti práce při provozu stavebních strojů.
Bližší informace ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
  
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
tel.: 541 159 448, 725 076 209
 
wd