Konference, semináře

Semináře NSC v červenci a srpnu

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborné semináře, které pořádá v měsíciích červenci a srpnu. Místem konání je Bauerova 10, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro. Začátek je vždy v 9 h.
Obchodní jednání a asertivita – 10. července 2012
Přednáší: Ing. Zdeněk Šindelka, Šindelka, personální trénink
 
Seminář je zaměřen na aktivní trénink obchodního jednání. Účastníci semináře zde rozvíjí vlastní iniciativu a tvořivost, zvyšují svoji jistotu sebedůvěrou a učí se cílevědomé komunikaci. Dále zde budou řešeny základní principy mezilidské komunikace, zásady, jak poznávat spolupracovníky a jak profilovat jejich individuální chování při jednání s nimi. Další část semináře se věnuje asertivitě jako optimálnímu způsobu komunikace. Účastníci se naučí lepšímu dorozumění s druhými, lépe se orientovat v obtížných situacích a volit v nich optimální strategie rozhodování a jednání. Seminář je protkán množstvím skupinových diskuzí, her a testů osobnosti s vyhodnocením
Elektronická přihláška ZDE.
Bližší informace ZDE.
Program semináře ZDE.
 
Změna zákona o DPH ve vztahu ke stavebnictví – 17. července 2012
Přednáší: Ing. Jana Rusmanová, Finanční ředitelství v Brně, metodik DPH
 
Seminář se zaměřuje na změny zákona o DPH, jejich dopad na oblast stavebnictví, seznamuje posluchače zejména s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Dále se zaměřuje na vymezení základních pojmů, režim DPH u stavebních a montážních prací, oprav dokončených staveb, výstavby a převodu staveb pro sociální bydlení atd.
Elektronická přihláška ZDE.
Bližší informace ZDE.
Program semináře ZDE.
 
Manažerské dovednosti – 2. srpna 2012
Přednáší: Ing. Zdeněk Šindelka, Šindelka, personální trénink
 
Seminář je zaměřen na aktivní rozvíjení a trénink manažerských dovedností. Cílem semináře je zdokonalení komunikačních, vůdčích a řídicích schopností účastníků. Dále je seminář zaměřen na principy stanovování a zadávání cílů a úkolů, metody motivace spolupracovníků, poskytování pozitivní zpětné vazby, hodnocení pracovního výkonu, sdělování nepříjemných informací, předávání zkušeností a dovedností spolupracovníkům, výchovu, vzdělávání a rozvoj jejich schopností. Na semináři se řeší případové studie, konkrétní situace, pracuje se v týmech.
Elektronická přihláška ZDE.
Bližší informace ZDE.
Program semináře ZDE.
  
Zdravé bydlení – 16. srpna 2012
Přednáší: Ing. Petr Makeš, Zdravý domov
 
Seminář je zaměřen na oblast tzv. stavební medicíny, tedy oboru, který se zabývá metodami harmonizace a uzdravení domova i kanceláře. Účastníci semináře se dozví, jak prostor kolem nás ovlivňuje naše emoce, zdraví, tělesné orgány a jejich funkci. Dále zjistí, jak je důležité, aby tvar domu byl v harmonii s člověkem a s přírodními a fyzikálními zákony planety Země. Seminář se také věnuje oborům, jako jsou „Feng Shui“, „Geomantie“ (vliv zemského podloží a geopatogenních zón), „Energetická geometrie staveb“ (vliv tvaru budov na život uvnitř), „Stavební biologie“ (vliv Elektrosmogu, vhodné technologie, materiály, apod.) nebo propojení „Čínské medicíny“ s prostorem. Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami zajímavého a unikátního výzkumu vlivu tvarů budov na člověka a nevšedním pohledem využití Feng Shui u nás. Cílem tohoto semináře je naučit účastníky, co „Stavební Medicína“ přináší, kde všude ji mohou uplatnit (stavby, rekonstrukce, interiéry a exteriéry, zdraví) a proč.
Elektronická přihláška ZDE.
Bližší informace ZDE.
Program semináře ZDE.
  
Umění vyjednávání, argumentace a přesvědčování – 23. srpna 2012
Přednáší: Ing. Zdeněk Šindelka, Šindelka, personální trénink
 
Seminář je zaměřen na posílení sebejistoty, cílevědomou komunikaci, postupy vyjednávání, správné argumentace, kladení otázek a přesvědčování v praxi. Dále je seminář zaměřen na jednotlivé fáze vyjednávání, celkovou strategii jednání, neverbální komunikaci a umění zvládat obtížné situace. Seminář se také věnuje umění minimalizovat konfliktní situace a řešení konfliktů. Během semináře účastníci pracují v týmech, řeší konkrétní situace a zpracovávají cvičení a osobnostní testy.
Elektronická přihláška ZDE.
Bližší informace ZDE.
Program semináře ZDE.
  
Kolaudace a zápisy nových staveb do katastru nemovitostí – 31. srpna 2012
Přednáší: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
 
Tento seminář je zaměřen na problematiku povolování užívání staveb stavebními úřady, jednotlivé typy kolaudací dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Veškeré tyto postupy a řízení budou vysvětleny v návaznosti na katastr nemovitostí, a to včetně vymezení specifik zápisů nových staveb do katastru nemovitostí. V rámci semináře dojde k vysvětlení postupů při kolaudacích staveb, budou vymezeny jednotlivé způsoby kolaudace staveb, včetně předčasného užívání a zkušebního provozu. V průběhu semináře dále dojde k výkladu postupů při zapisování staveb do katastru nemovitostí, budou vymezeny podklady přikládané k zápisu do katastru nemovitostí.
Elektronická přihláška ZDE.
Bližší informace ZDE.
Program semináře ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
 tel.: 541 159 448, 725 076 209
 
wd