Konference, semináře

Semináře k novele zákona o hospodaření energií

V lednu 2013 vstoupí v platnost novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která přinese řadu změn. Energy Centrum České Budějovice se rozhodlo v rámci Jihočeského kraje uspořádat sérii seminářů k tomu to tématu. 
Nejčastěji diskutovanou změnou je bezesporu povinné zavedení Průkazů energetické náročnosti budov (PENB, jejichž nedílnou součástí jsou obecně známé „energetické štítky“) nejen u novostaveb a rozsáhlejších rekonstrukcí, jak tomu bylo doposud, ale i při prodeji nebo pronájmu nemovitostí, včetně bytů. Na seminářích se od odborníků dozvíte, pro koho budou PENB povinné, kdo bude oprávněn je zpracovávat, kolik budou stát, jaké povinnosti pro majitele či uživatele nemovitostí z novely vyplývají apod.
Všechny semináře jsou bezplatné a vzhledem k omezené kapacitě prostor doporučujeme se na seminář předem přihlásit. Semináře ve Strakonicích, Plané nad Lužnicí, Nových Hradech a Trhových Svinech proběhnou v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM a jsou podpořeny dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Program je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
4. prosince – Strakonice
Rekonstrukce domů, zateplování a povinné průkazy pro budovy od ledna 2013
Místo a čas: Městský úřad, od 15 do 18 hod.
Cílová skupina: široká veřejnost
Program
● Jak postavit nebo zrekonstruovat dům v pasivním standardu,
● Nejnovější materiály, skladby a postupy, v zateplování domů,
● Konkrétní příklady rekonstrukcí rodinných domů na nízkoenergetický standard,
● Průkazy energetické náročnosti budov – co přinese nový zákon.
 
6. prosince – České Budějovice
Úspory energií ve veřejných budovách
Cílová skupina: členové Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, zástupci měst a obcí
Místo a čas: Krajský úřad, od 9 do 13 hod.
Program
● Veřejné budovy v majetku měst a obcí – jak a kde je možné a vhodné aplikovat energeticky úsporná opatření,
● Úloha energetického managementu při systematickém snižování energetické náročnosti,
● Možnosti metody EPC pro energetickou sanaci zařízení v majetku měst a obcí,
● Příklady rekonstrukcí veřejných budov na nízkoenergetický standard,
● Novela zákona o hospodaření energií – jaké změny a povinnosti přinese od roku 2013,
● Změna dodavatele energií – na co si dát pozor.
 
6. prosince – České Budějovice
Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce domů
Cílová skupina: odborná i široká veřejnost
Místo a čas: Krajský úřad, od 15 do 18.30 hod.
Program
● Průkazy energetické náročnosti budov – co přinese nový zákon,
● Technická zařízení budov a obnovitelné zdroje v téměř nulových budovách,
● Jak postavit nebo zrekonstrukovat dům v pasivním standardu,
● Nejnovější materiály, skladby a postupy v zateplování domů,
● Konkrétní příklady rekonstrukcí rodinných domů na nízkoenergetický standard
 
10. prosince – Planá nad Lužnicí
Povinné průkazy pro budovy od ledna 2012 – Volba dodavatele elektřiny a plynu
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo a čas: Městský úřad, od 15 do 18 hod.
Program
● Průkazy energetické náročnosti budov – co přinese nový zákon,
● Praktické příklady rekonstrukce domů na nízkoenergetické,
● Změna dodavatele energií – na co si dát pozor.
 
11. prosince – Nové Hrady
Povinné průkazy pro budovy od ledna 2012 – Volba dodavatele elektřiny a plynu
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo a čas: Spolkový kulturní dům, od 15 do 18 hod.
Program
● Průkazy energetické náročnosti budov – co přinese nový zákon,
● Praktické příklady rekonstrukce domů na nízkoenergetické,
● Změna dodavatele energií – na co si dát pozor.
 
12. prosince – Trhové Sviny
Povinné průkazy pro budovy od ledna 2012 – Volba dodavatele elektřiny a plynu
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo a čas: Městský úřad, od 15 do 18 hod.
Program
● Průkazy energetické náročnosti budov – co přinese nový zákon,
● Praktické příklady rekonstrukce domů na nízkoenergetické,
● Změna dodavatele energií – na co si dát pozor,
● Společná prohlídka výtopny na biomasu v Trhových Svinech.
 
13. prosince – České Budějovice
Novela zákona o hospodaření energií a průkazy energetické náročnosti budov
Cílová skupina: členové ČKAIT a další zájemci
Místo: Aula SPŠ stavební, od 14.30 do 18.15 hod.
Program
● Implementace směrnice č. 2010/31/EU do novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,
● Obsah zákona 406/2000 Sb. a z něho vyplývající povinnosti, stav připravenosti nových vyhlášek týkajících se zejména PENB, energetických auditů a posudků,
● Nákladově optimální úrovně minimálních požadavků na energetickou náročnost budov,
● Konstrukce a technologie pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie.
 
Bližší informace o seminářích a přihlášky naleznete na www.eccb.cz, informace o novele zákona 406/2000 Sb. můžete získat na bezplatné poradenské lince ECCB 800 38 38 38 nebo přímo v kanceláři ECČB (Nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice, po předchozím telefonickém objednání).
mi podle podkladů pořadatele