Konference, semináře

Semináře Dřevěná podlaha – moderní prvek interiéru

Společnost Sika CZ vás zve na semináře na téma DŘEVĚNÁ PODLAHA – moderní prvek interiéru, a to 22. 3. 2011 do Říčan a 29. 3. 2011 do Brna. Začíná se vždy v 9 h.
22. března 2011 je místem konání Školicí a tréninkové centrum Sika, Voděradská 1853, 251 01 Říčany.
29. března 2011 je místem konání Školicí a tréninkové centrum Sika, Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno.
 
Seminář je určený pro projektanty, architekty, realizační firmy, výrobce i odbornou veřejnost a je zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem. Seminář je bezplatný. Počet účastníků je ale omezen, takže je nutná včasná registrace.
Program:
– Funkce a požadavky při navrhování dřevěných podlah (Ing. Marek Polášek, Ph.D.);
– Pružné lepení dřevěných podlah – systémy, zkušenosti, praktické ukázky (Ing. Zdeněk Mikšovský, Sika CZ, s. r. o.).
 
Přihlásit se můžete přímo u Ing. Švábeníka, tel.: 546 422 432, e-mail: svabenik.marek@cz.sika.com nebo prostřednictvím elektronického formuláře na www.sika.cz – ZDE.
wd