Konference, semináře

Seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Sekurkon pořádá dne 21.–22. února 2018 seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek. Seminář se koná v prostorách Stavební fakulty ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206+A1. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele