Konference, semináře

Seminář Životní cyklus stavby. Ekonomika provozu. Oceňování nemovitostí.

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Životní cyklus stavby. Ekonomika provozu. Oceňování nemovitostí., který se koná 22. září 2011 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Cílem semináře je seznámení posluchačů s životním cyklem stavby jako obdobím existence stavby, a to především z ekonomického hlediska (předinvestiční, investiční, provozní, likvidační fáze). Životnost staveb – metody zjišťování životnosti staveb a jejich dalšího trvání. Oceňování různých typů nemovitostí za současného stavu nemovitosti. Zjištění výše majetkové újmy způsobené poškozením nemovitostí – vliv opotřebení, poruch a vad na cenu nemovitosti. Oceňování rekonstrukcí a dalších úprav nemovitostí. Oceňování nemovitostí ve vybraných případech.
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.
 
Přednáší:
Ing. Eva Kadlecová (QUALIFORM, a. s.)
 
Program:
9:00 BLOK I – Životní cyklus stavby z ekonomického hlediska – metody zjišťování životnosti staveb a jejich dalšího trvání;
10:50 BLOK II – Oceňování nemovitostí:
         – zjištění výše majetkové újmy způsobené poškozením nemovitostí,
         – vliv opotřebení, poruch a vad na cenu nemovitosti;
 
13:00 BLOK III – Oceňování nemovitostí ve vybraných případech.
 
Přihláška:
– telefonicky na tel.: 541 159 448,
– elektronicky ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Bc. Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491
603 00 Brno
tel.: 541 159 448, 725 076 209
 
wd