Konference, semináře

Seminář Zápisy do katastru nemovitostí

Studio Axis pořádá dne 25. 4. 2019 v Praze seminář, jehož obsahem budou např. přehled právních předpisů, druhy zápisů do katastru nemovitostí, společná ustanovení pro zápisy práv, vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby, práva zapisovaná záznamem, druhy poznámek, zápisy jiných údajů do KN či judikatura soudů týkající se zápisů do KN.

Přednáší:
JUDr. Eva Barešová – oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, spoluautorka nového katastrálního zákona

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
Studio Axis, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd